Международно признати стандарти в сферата на ЗБУТ – серия OHSAS 18000

Първият международен документ за управление в сферата на здравословни и безопасни условия на труд и предназначен за целите на сертифицирането е разработен от Британския институт за стандартизация (BSI) – спецификацията OHSAS 18001:1999.

Причината за разработването на серия от стандарти OHSAS 18000 (серия за оценка на здравословни и безопасни условия на труд) е по настояване на Международния консорциум от организации по стандартизация, институтии за промишлена безопасност, промишлени съюзи и органи по сертифициране да създадат единни изисквания към системите за управление на безопасността на труда и хармонизирането на тези изисквания с международните и националните стандарти, въз основа на които да се създаде, оценява и сертифицира „Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд” (OHSAS).

Между националните органи по стандартизация и независимите сертифициращи органи (DNV, SGS, BVQI, BSI и т.н.) не е постигнато споразумение по въпросите за разработването на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд във вид на национален стандарт на Велокобритания или под формата на Европейска директива, или като международен стандарт.

Това води до създаването на няколко версии на „Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд” под формата на насоки, изисквания, стандарти, препоръки и спецификации.

Един от най-добрите варианти се оказа британски стандарт, публикуван през май 1996 г. – BS 8800:1996 „Ръководство към системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд” (този стандарт става основа на публикуваната по-късно спецификация OHSAS 18001). Основното му предимство – приликата с ISO 14001, което улеснява разбирането и опростява цялостния подход към управлението базирано на анализа на риска и също така позволява да се създадат интегрирани системи на управление (Безопасност и здраве, качество, опазване на околната среда).

През април 1999 г. BSI (заедно с националните органи по стандартизация, органите за сертифициране, както и експерти в областта на безопасността и здравето) публикува спецификация OHSAS 18001 „Occupational Health and Safety Management Systems – Specifications” (въпреки това, първата версия на спецификацията не е била официален британски стандарт). За разработването на OHSAS 18001 в BSI е създаден екип на проекта – OHSAS Project Group. По време на разработването на OHSAS 18001 той взима предвид вече съществуващите насоки, изисквания, стандарти, препоръки и спецификации създадени от Британския институт за стандартизация и независими сертифициращи органи.

OHSAS 18001 първоначално се позиционира като „предназначен за международна сертификация” благодарение на това, че в Международната организация по стандартизация ISO отсъства подобен стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. През 1996 и 2000 г. бяха направени опити да се предложи на ISO стандарта OHSAS 18001 като международен, но и двата пъти това предложение не е било подкрепено от мнозинството от гласовете на членовете на ISO.

Първоначалният проект е бил разпространен през февруари 2006 година. Получени са около 490 коментара от 36 групи коментатори от 25 страни от всички континенти на света. След тяхното разглеждане отново преразгледаният и разработен проект е завършен през октомври 2006 година. Отново са получени около 540 коментара от 46 групи коментатори от 24 страни. След тяхното разглеждане е разработен окончателният проект на OHSAS 18001. В резултат спецификацията OHSAS 18001 е преработена и преиздадена през юли 2007 г. в качеството й на стандарт, като при прегледа е претърпял няколко съществени промени.

OHSAS 18001 е разработен като стандарт, съвместим със стандартите на системите за управление ISO 9001 и ISO 14001, за да се улесни интегрирането на системите за управление на качеството, на околната среда, на здравословни и безопасни условия на труд на организациите.

OHSAS 18002 „Ръководство за прилагане на OHSAS 18001” съдържа общи препоръки за прилагането на OHSAS 18001. Ръководството обяснява основните принципи на OHSAS 18001, а също така описва целите, типичните входни данни, процесите и типичните резултати, характерни за всяко изискване на OHSAS 1800. OHSAS 18002 не съдържа допълнителни изисквания, разширяващи изискванията на OHSAS 18001, а също така не предписва задължително методики за изпълнение на OHSAS 18001. OHSAS 18002 покрива областта на здравословни и безопасни условия на труд, а не на безопасно производство и услуги.

Документът определя изискванията към системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която дава възможност на организациите да контролират риска в областта на здравословни и безопасни условия на труд и повишава ефективността на производството. Документът не определя конкретни критерии за изпълнение на мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд и не дава подробни инструкции за разработване на система за управление.

Източник: Балкански институт по труда и социалната политика

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.