OHSAS 18001:2007 Физическото и психическо здраве са в основата на положителните трудови резултати

Днес продължавам с втората част на интервюто, което направих със Зорница Трифонова – преподавателят ни в курса за водещи одитори на Муди Интернешънъл, който завърших успешно.

С нея си говорихме за стандартите за управление на качеството и безопасност и здраве при работа.

– Зорница, спомагат ли, според теб, добрите условия на труд за по-качествен продукт или услуга и по какъв начин става това?

Отново започваме от там, че стандартът OHSAS 18001:2007 е документ, регламентиращ отношенията свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

На времето имаше една много популярна фраза, към която често прибягвахме с усмивка, но която носи в себе си дъблока мъдрост – „Здрав дух в здраво тяло”.

Колкото и да се стори комично на някои, то всъщност в тази сентеция се коренят едни от основните принципи на стремежа към създаване на здравословни и безопасни условия на труд. В ЕС на това обстоятелство се е обърнало внимание много отдавна и са разписани редица директиви и и регламенти в тази насока.

Стандартът OHSAS 18001:2007 е насочен основно към личността на хората, работещи в дадена организация. Вниманието на този документ се фокусира единствено върху живота и здравето на работещите в дадена организация.

Здравите и работещи при добри условия работници и служители са в състояние да работят при оптимална ефективност на своя труд.

Физическото и психическо здраве е в основата на добрата концентрация и положителните трудови резултати.

Добрите условия на труд, разбира се отново базирани на предхождащ ги процесен анализ на дейностите на всяка организация, създава предпоставка за концентрация и желание у работещите да дадат максимума от себе си при изпълнение на преките си и непосредствени трудови задължения. Стимулират се техните креативни способности и се намалява процента на некачествена продукция.

Всеки един човек, поставен в едни максимално добри условия на труд, осигуряващи му здраве и работостпособност, се стреми да увеличи КПД на дейността си, което разбира се следва да води и до повишени доходи.

Дребнавото шикалкавене от страна на работодателите в тази посока, което за щастие е вече все по-рядко срещано явление, води до рязко влошаване на качеството на произвежданите стоки и услуги от една страна.

От друга страна става предпоставка за създаване на предпоставка за влошаване на здравето и застрашаване на живота на работещите в организацията, което води сред себе си сериозни имуществени последици за такива работодатели.

Един от най- важните моменти при анализа на този стандарт е да се разбере много добре от работодателите от каква огромна важност е на всички работещи в организацията да се разясни тяхната роля, принос и значение в създаване на такива условия.

Т.н. „осъзнатост” на всички работещи в организацията относно това обстоятелство е гаранция за пълен успех на идеите на стнандарта и осигуряване на добри условия на труд водещи неминуемо до прозводство на качествена продукция- стоки или услуги.

– Според мен комбинацията на юридическо образование, каквото ти имаш, и одиторската работа е изключително успешна. Права ли съм и как юридическата практика ти помага при одитирането?

През 1992 година съм вписана като адвокат в САК (бел. Софийска адвокатска колегия). През немалкият си трудов път съм заставала от различни страни на правото, в неговата съвкупност от правоприлагане и нормотворчество.

Освен като действащ адвокат, какъвто съм и в момента, съм работила като съветник към висшата държавна администрация, което ми е дало възможност да видя и как се създават нормативни актове и да участвам в този процес.

Освен юридическото си образования съм благодарна на съдбата, че ми даде възможност да завърша и Училище за политика към НБУ през 2003г.

Цялата тази палитра от дейности и професионални и социални контакти съвсем естествено, макар и на пръв поглед случайно, ме доведе до запознанството ми със т.н. ISO стандарти.

Във философията на стандартите открих за себе си една перфектна симбиоза на своето образование и опит като юрист и адвокат и възможностите за подпомагане на клиентите да организират добре своето управление, да създадат добри условия на труд и да имат адекватно отношение към околната среда и въздействието на дейностите си върху нея.

Юридическото ми образование, в комбинация с опита на адвокат и опита на юрист, работещ в сферата на нормотворчеството, се оказаха една много добра комбинация при дейността ми като одитор на системи по качество на управление, условия на труд и околна среда, за преподавателската ми дейност( която няма да скрия, че ми носи огромно удовлетворение и удоволствие от общуването с толкова разнообразни хора), както и дейноста ми като консултант на системи по качеството.

Възможността да се предложат на клиентите едновременно услуги, касаещи тяхното правно обслужване, в едно с разработване на системи по качество е изключително удачна и удобна, както от професионална, така и от финансова и логистична гледна точка за клиента.

Освен това доброто познаване на правната уредба, касаеща здравословните и безопасни условия на труд и съприкосновението на организациите с околната среда е един много важен фактор, който е гаранция за едно добро качество на предлаганите услуги.

При желание от страна на клиента може да се направи и правен анализ на цялата приложима правна уредба, касаеща конкретната дейност на организацията, като част от процесният анализ на нейната дейност.

Това издига изработването и внедряването на една система по качество и/или здравословни и безопасни условия на труд на едно качествено ново и по високо ниво, гарантиращо максимална ефективност и ефикасност на системите.

Това в пълна степен зависи и за процеса на одитиране. Много е важно да се познава нормативната база, касаеща дейността на одитираната организация, както по отношение на нейната пряка дейност, така и по отношение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Разбира се и факта, че тази работа ми носи голямо удоволствие е от особено значение както за контакта с клиентите, така и за качеството на получаваната от тях услуга.

– По време на курса говорихме за редица качества, които трябва да притежава одиторът на системи за управление. Кои, според теб, са най-важните?

Какво означава в същност да си одитор въобще? Одитът принципно е независима проверка за наличието или липсва на изпълнение на определени изисквания. Това в общи линии важи за всички видове одит и разбира се няма претенции за научно определение!

Само по себе си това означава, че одиторът трябва да познава в детайли изискванията, за чието изпълнение ща проверява.

Да бъдеш добър одитор, разбира се, означава да си компетентен именно по отношение на изискванията, спрямо които одитиращ.

Това обаче само по себе си е крайно не достатъчно. Това е работа, която е основана на комуникацията, наблюдателността и аналитичните способности.

Ако човек е трудно комуникативен, ако е нетърпелив, ако е недобронамерен, то от него не става добър одитор.

В правото има понятие „обвинителен уклон” (с усмивка: „макар, че не сещам точно къде го пише, а пък може и да е част от юридическия фолклор“).

Така или иначе никой, който иска да бъде добър одитор не бива да отива предубеден, не бива да отива с нагласата да открие проблем, да размаха назидателно пръст и да демонстрира собственото си знание и величие. Това не е добър одитор.

Добрият одитор трябва да успее да извлече максимум информация от одитираните по начин, който да остави у одитираният добро впечатление и положително усещане.

Остатъчен горчив вкус в устата на одитираните е лоша атестация за одитора. Пък и както каза една дама, посетила последния курс, който имах честта да водя, „ Винаги има време да станем добри одитори, но няма време да станем хора” . Добрият одитор трябва да бъде добър човек!

* * *

Адвокат Зорница Трифонова е практикуващ водещ одитор, както и лектор към фирма МУДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. Занимава се също с разработване, внедряване и поддръжка на внедрени Системи за управление на качеството в съответствие с Международните стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005.

Към настоящия момент Зорница Трифонова е и практикуващ адвокат и съдружник в Адвокатско дружество «Вуковска, Трифонова и Партньори», с които Otgovori.Info започна съвместна рубрика за безплатни консултации в областта на трудовото право.

5 мнения за “OHSAS 18001:2007 Физическото и психическо здраве са в основата на положителните трудови резултати”

 1. За съжаление тази година май е малко късно за започване на подобна кампания, тъй като както виждате в момента започваме няколко нови рубрики (дори и днес анонсирах безплатните консултации по трудово право от адвокатско дружество „Трифонова, Вуковска и партньори“ за читателите а Otgovori.Info).

  Tемата обаче е наистина и ето какво предприех по нея:

  1. В Otgovori.Info има вече действаща анкета, свързана с ваксинирането против грип. Приканвам всички да се включат, както и Вие, Ива. Анкетата се намира в сайдбара на блога.

  2. Ще помоля д-р Евстатиева, която се е ангажирала с рубриката „Здраве“ да напише нещо по въпроса „За и против ваксинирането“ и относно опита на службата по трудова медицина към „ЗФ Здраве“ АД в тази посока.

  Отговор
 2. Изхождайки от заглавието на темата за „физическото и психическото здраве са в основата ……“ имам едно предложение, но тъй като не намерих подходяща друга тема, в която да коментирам реших да пиша тук. В момента е времето за провеждане на противогрипни ваксини. Бихте ли осъществили една кампания на проучване в колкото се може повече фирми как организират дейност за противогрипни ваксини като превенция на здравето за своя персонал? Примерно: организират ли изобщо – да или не, ако да – откога, ако не – биха ли започнали, също и как организират – по инициатива на обслужващата СТМ или сами, или пък осигуряват ли се средства за това, т.е. безплатно ли е за работещите или те си плащат ваксините и т.н. се в този резон. Естествено това изисква време и ресурс за обработка на данните, но може да се помисли за в бъдеще. Нека се види, доколкото поне е възможно, фирмите грижат ли се наистина за здравето на своите работещи или не достатъчно (т.е. ще се оправдават с кризата и прочие) – естествено резултатите няма да са представителни, но все пак може да се очертаят настроенията на работодателите в тази връзка.

  Отговор
 3. Здравейте, поздравявам ви за интервюто с г-жа Трифонова, бих искала да допълня, че към момента по официална статистика 799 фирми в БГ са със сертифицирани системи по OHSAS 18001 – за справка: http://www.club9000.org.
  Личното ми мнение е, че освен малкия брой сертифицирани фирми, на повечето от тях системите им са само на хартия – т.е. „кухи“. Колкото повече се коментират тези теми, толкова по-добре за нашето общество – полезна информация може да се намери и на q-systems.uni.cc – естествено за тези, които ги интересува темите за системи за управление.

  Отговор
  • С удоволствие посещавам форума на Q-SYSTEMS и ми се ще повече хора да влизат и коментират там.

   Наистина ли има само 799 фирми с OHSAS? Дали тази статистика е резултат от подадени данни от всички сертифициращи организации? Защото пък за 14000 пише „общо 682 сертификата“, т.е. още по-малко.
   Броят пък на отнетите и временно спрени сертификати ме потресе – 328…

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.