OIRA оценка на риска за COVID-19 на български

Навярно всеки един колега, който чете тази статия, вече има изготвена оценка на риска и приложени мерки, но подготвената от Инспекция по труда онлайн интерактивна оценка на риска чрез OIRA портала дава възможност да сравните прилаганото от вас с това, което от инспекцията препоръчват да имате.

Разработеният инструмент на практика представлява чек-лист с мерки, разделен по теми и имате възможност да го ползвате както онлайн, така и офлайн като разпечатате и да използвате.

Не е задължително да се регистрирате и порталът дава възможност за тестова сесия, но на практика тя няма да ви свърши много работа (освен информативна), защото в тестовата сесия не можете да разпечатвате или изтегляте доклади или да запазвате резултатите по някакъв начин.

Добрата новина е, че след като сте направили всичко и тогава осъзнаете, че не можете да видите или изтеглите генерираните документи – доклад и план за действие, тогава можете да се регистрирате и да продължите от където се стигнали.

Ако, обаче, вече имате създаден профил и сте започнали с тестовата версия, след това при влизане може да ви вкара в английската версия на оценката за COVID-19 – при мен така се случи, трябваше да отида в началната страница на платформата, да си намеря отново оценката в български вариант и след това влязох в запазената ми версия.

Можете да изтеглите списък на всички препоръчани дейности с някои общи разяснения, но в документа няма да видите конкретните препоръчани мерки/начини за изпълнението им. Тях можете да видите само след като сте чекнали, че не сте предвидили съответната дейност и имате възможност да изберете кои конкретни мерки ще приложите.

Накрая имате възможност да добавите и други рискове, които сте идентифицирали.

Списък на дейности

Групи рискове COVID

1. Общи мерки: организация и процедури

1.1 Определено е лице, което да отговаря за координиране на работните места във връзка с COVID-19.
1.2 Всички са запознати с предприетите мерки по работните места във връзка с COVID-19 възможно най-рано.
1.3 Процедурите за отпуск и компенсации на служителите са актуализирани предвид новата ситуация.
1.4 Дружеството има план за комуникация при спешни случаи, в т.ч. при опасност свързана с COVID 19.
1.5 Поддържа се комуникация с външни експерти в областта на БЗР относно мерките срещу COVID-19.
1.6 Психосоциалното въздействие на разпространението на COVID-19 е отчетено и разгледано.
1.7 Въведени са стратегии за справяне с висок процент на отсъствия.
1.8 Наличен е план за реагиране, в случай че работник/ служител съобщи за заразяване с COVID-19.

2. Управление на работното място

2.1 Предприети са организационни мерки за ограничаване на физическия контакт между работещите лица.
2.2 Предприети са физически мерки за ограничаване на риска от заразяване в офис помещенията и на работните места.
2.3 Въведена е организация на потока на движение на хора за ограничаване на риска от заразяване.
2.4 Направена е организация на достъпа и използването на зоните за общо ползване.
2.5 Предприети са всички възможни мерки за ограничаване риска от заразяване при използване на тоалетните.
2.6 Предприети са всички възможни мерки за ограничаване риска от заразяване по време на почивките за хранене.
2.7 Предприети са превантивни мерки за ограничаване риска от заразяване в приемната.
2.8 Осигурени са подходящи контейнери за събиране на материали (отпадъци), използвани за индивидуални и колективни хигиенни нужди.
2.9 Вътрешнофирмените заседания и срещи се организират при осигуряване на най-голямата възможна дистанция между работещите.
2.10 Вентилационната система и предприетите мерките са адаптирани към ситуацията, породена от COVID-19.
2.11 Има разработна и въведена ред за почистване, при който са отчетени новите рискове, свързани с COVID-19.
2.12 Въведени са мерки за ограничаване на рисковете от заразяване при използване на душовете и съблекалните.

3. Насърчаване и осигуряване на възможност за спазване на хигиена

3.1 Работещите лица се насърчават да останат у дома ако имат подобни на COVID-19 симптоми.
3.2 Поставено е подходящо оборудване за хигиена на ръцете.
3.3 Предвидено е използването на хигиенни маски и са предприети подходящи мерки

4. Пътуване от и до работното място и пътуване свързано с работата

4.1 Изпълнението на задачи или пътувания на местно равнище са ограничени само до основни дейности.
4.2 Работещите се насърчават да изберат индивидуалния транспорт за пътуване от и до работното място.
4.3 Колегите никога не пътуват по работа заедно в един автомобил.
4.4 Предприети са превантивни мерки във връзка с доставките, извършвани от вашето предприятие.

5. Работа от разстояние

5.1 Подходът на предприятието към работата от разстояние е актуализиран.
5.2 Взети са под внимание ергономичните аспекти във връзка с работата от разстояние.
5.3 Организационните и психосоциалните аспекти на работата от разстояние са взети под внимание.

6. Външни лица в обекта

6.1 Въведени са процедури за ограничаване на риска от заразяване поради контакт с външни доставчици на услуги в помещенията на предприятието.
6.2 Предприети са превантивни мерки във връзка с доставките, пристигащи в помещенията на предприятието.
6.3 Въведени са мерки за ограничаване на риска от заразяване, причинено от клиенти в помещенията на предприятието.
6.4 Обърнато е специално внимание за почистване на зоните за достъп на външни лица в сградата/ помещенията.

7. Oтваряне на помещенията след прекъсване на дейността на предприятието

7.1 Преди повторното отваряне е направена изчерпателна проверка на съоръженията на сградата.
7.2 Предприети са мерки за гарантиране на безопасното включване на машините.

8. Предприятието организира срещи или мероприятия с външни лица

8.1 Има разработени и одобрени мерки за предотвратяване на заразяване при организиране на срещи.
8.2 Има наличен план за реагиране за всяка среща, в случай че някой започне да проявява симптоми на COVID-19.
8.3 По време на всяка външна среша се взимат съответните мерки за предотвратяване на заразяване с COVID-19.
8.4 Осигурен е план за последващи действия за всички срещи с външни лица.

9. Командировки

9.1 При планиране на командировка се взимат под внимание рисковете, свързани със района на пътуване и здравето на служителя.
9.2 Служителите разполагат с цялата необходима информация, за да реагират в различни ситуации, породени от COVID-19, по време на пътуване.
9.3 Служителите, които се завръщат от райони с разпространение на COVID-19, имат право на 14 дни самоизолация.

Вижте видеото, в което ви показваме какво ще намерите в подготвения OIRA инструмент за оценка на риска и как можете да го ползвате:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения