ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Интерактивно онлайн обучение за лица провеждащи инструктажи

Обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
БАЗОВА ПРОГРАМА

Преминавате обучение по определени от нас теми.

 • ръководители
 • длъжностни лица
 • провеждащи инструктажи
 • членове на КУТ/ГУТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за лица провеждащи инструктажи

Обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ИЗБОРНИ ТЕМИ

Вие избирате темите за Вашето онлайн обучение.

 • ръководители
 • длъжностни лица
 • провеждащи инструктажи
 • членове на КУТ/ГУТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн ежегодно обучение на Комитети и Групи по условия на труд

Обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ОФЕРТА ЗА ГРУПИ 5+

Вижте нашето специално предложение за групи от 5+ участника.

 • ръководители
 • длъжностни лица
 • провеждащи инструктажи
 • членове на КУТ/ГУТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за прикачвачи и кранисти

Повдигателни
съоръжения

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение за безопасна работа с опасни вещества

Работа с опасни
вещества

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение по първа помощ

Първа
помощ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за ръчна работа с тежести

Ръчна работа
с тежести

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ