ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Интерактивно онлайн обучение за лица провеждащи инструктажи

Лица провеждащи инструктажи

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение на длъжностни лица по ЗБУТ, ръководители и провеждащи инструктажи

Длъжностни лица
Ръководители

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение по ЗБУТ на длъжностни лица и провеждащи инструктажи

Длъжностни лица
Инструктажи

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн ежегодно обучение на Комитети и Групи по условия на труд

Комитет по условия на труд – ежегодно

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за прикачвачи и кранисти

Прикачвачи
Кранисти

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение за безопасна работа с опасни вещества

Работа с опасни
вещества

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение по първа помощ

Първа
помощ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн първоначално обучение на Комитети и Групи по условия на труд

Комитет по условия на труд – първоначално

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за ръчна работа с тежести

Ръчна работа
с тежести

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

СКОРО

СКОРО

СКОРО