ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Всеки годишен абонат на ЗБУТ Норми и Практика има право на едно безплатно онлайн обучение за едно лице с издаване на удостоверение.

Онлайн обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. – удостоверение

Ползвайте отстъпка до 50% за онлайн обучение на групи

За работещи с химични агенти и за отговорни лица за безопасното съхранение – удостоверение

Удостоверение по чл. чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Удостоверение по чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация – природен газ

Удостоверение по чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Удостоверение по чл. 20 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд и по чл. 16, т.10 от Наредба 2/2004 г. – строителни и монтажни работи

Удостоверение по чл. 6 на Наредба № 16/1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Удостоверение по чл. 7 (4) от Наредба № 4/1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията