ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Всеки годишен абонат на ЗБУТ Норми и Практика има право на едно безплатно онлайн обучение за едно лице с издаване на удостоверение.

Обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.Прикачвачи и кранистиПърва помощ
Оферта за 5+ групи за обучение по Наредба РД-07-2Съоръжения под наляганеСъхранение и работа с опасни вещества
Първоначално обучение на КУТ/ГУТГазови съоръжения – природен газРъчна работа с тежести
Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.: Нова програма 2022 г.
Онлайн обучения по здравословни и безопасни условия на труд→ Лица, които управляват и ръководят трудовите процеси.
→ Длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
→ Представители в Комитетите и Групите по условия на труд (ежегодно обучение).
→ Лица, определени да провеждат инструктажи.

Вижте повече

Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.: оферта за групи 5+
Онлайн обучение по ЗБУТ→ Лица, които управляват и ръководят трудовите процеси.
→ Длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
→ Представители в Комитетите и Групите по условия на труд (ежегодно обучение).
→ Лица, определени да провеждат инструктажи.

Вижте повече

Обучение за съхранение и работа с опасни вещества
Онлайн обучение за безопасна работа с опасни веществаТова онлайн обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества отговаря на изискванията на Наредба 13/2003 г. и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и е подходящо:
→ за лицата, които извършват дейности с опасни химични агенти
→ за лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Вижте повече

Безопасна работа с повдигателни съоръжения
Онлайн обучение за безопасна работа с повдигателни съоръженияОнлайн обучение за за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери в съответствие с изискванията на чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения за ежегоден инструктаж с проверка на знанията.

Вижте повече

Безопасна работа със съоръжения под налягане
Онлайн обучение за обслужващия персонал на съоръжения под налягане (съдове, котли, тръбопроводи, пълначни станции) в съответствие с изискванията за първоначално и периодично обучение на чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Вижте повече

Безопасна експлоатация на газови съоръжения – природен газ
Обучение за газови съоръжения - природен газОнлайн обучение за отговорните лица и обслужващия персонал в съответствие с изисквания за инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията по чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Вижте повече

Обучение по първа помощ
Онлайн обучение по първа долекарска помощОбучението е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ. То е подходящо за затвърждаване и/или припомняне на придобити в практическо обучение знания за оказване на първа помощ.

Вижте повече

Обучение за ръчна работа с тежести
Онлайн обучение за ръчна работа с тежестиТова онлайн обучение е подготвено в съответствие с изискванията на чл. 6 на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести и е подходящо:
→ за работещи, които извършват ръчна работа с тежести.

Вижте повече

Първоначално обучение на членове на КУТ/ГУТ
Онлайн първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТПрограмата на това онлайн обучение по ЗБУТ отговаря напълно на изискванията на чл. 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и съдържа 10-те задължителни теми за обучение. Участниците получават Удостоверение по образец на Приложение 1 на наредбата.

Вижте повече

Често задавани въпроси
За да видите отговорите на често задавани въпроси във връзка с нашите онлайн обучения кликнете тук.

Вижте какво представлява интерактивния модул: