ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Пуснете видеото, за да видите как изглежда обучението:

Съгласно чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателят трябва да определи работещи, които ще изпълняват мерките по първа помощ и да им осигури обучение.

Съгласно чл. 16, т. 10 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи строителят определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ и им осигурява адекватно обучение.

Съгласно утвърдените със Заповед № РД 09-410 от 1994 г. правила за оказване на първа долекарска помощ обучението на работниците и служителите по правилата се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение.

Обучението е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ. То е подходящо за затвърждаване и/или припомняне на придобити в практическо обучение знания за оказване на първа помощ.

Програма на обучението:

  • Какво е долекарска помощ и спасителна верига.
  • Как се прави оценка на ситуацията.
  • Как се прави оценка на състоянието на пострадал.
  • Състояния, при които са необходими незабавни мерки и какви действия да предприемем.
  • Първа помощ при силно кръвотечение.
  • Първа помощ при рани.
  • Първа помощ при термични изгаряния.
  • Първа помощ при травматични увреждания.
  • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език и изисква участието на обучаемия.
  • ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Заповед № РД 09-410 от 1994 г.
Наредба 2/2004 г.

Предназначено за:
Работещи

Достъп
30 дни

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Цена
25 лв. без ДДС

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.