ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ за ЛИЦА ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИ

Това обучение можете да преминете и като длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР). Ще получите необходимия документ.

Пуснете видеото за да видите как изглежда обучението:

За да има право едно лице да провежда инструктажи е необходимо да са изпълнени две условия:

 • да е определено от работодателя като лице провеждащо инструктажи;
 • да е преминало ежегодното задължително обучение по безопасност и здраве при работа.

Това онлайн обучение по ЗБУТ за лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажи отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

 • Инструктажи – видове, организация, правилно документиране
 • Отговорност на длъжностните лица и провеждащите инструктажи – дисциплинарна, административна, наказателна
 • Примери за трудови злопокуки и установените нарушения

Как обучението ще Ви бъде полезно:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • запознава с видовете инструктажи, изискванията за тяхното провеждане, показва основни грешки при документиране;
 • запознава обучаемия с отговорността, която носи като лице провеждащо инструктажи – дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна;
 • представя различни видове трудови злополуки и установените от Инспекция по труда нарушения, довели до злополуката;
 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Участникът в обучението е (можете да маркирате и двете):
  Длъжностно лице по ЗБУТ (ОБЗР)Провеждащ инструктажи

  Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

  Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  Предназначено за:
  Лица провеждащи инструктажи
  Длъжностни лица по ЗБУТ

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Изпраща се по куриер за наша сметка

  Цена
  30 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.