ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Нормативно основание: чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Продължителност: 35 минути I Удостоверение I Цена: 30 лв. без ДДС

Отстъпки за по-голям брой участници. Попитайте ни.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

Обучението е интерактивно и с аудио! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

ПРОГРАМА

1. Взривоопасни смеси на природния газ.
2. Определения.
3. Документация: производствена инструкция; ревизионна книга; техническо досие; дневници
4. Общи задължения на ползвателя
5. Задължения на обслужващия персонал за: недопускане в експлоатация; периодично наблюдение; периодичен обход; спиране на съоръженията
Контролен въпрос.
6. Газоопасни работи – определение и списък на дейности
7. План за работа при газоопасни работи: последователност на работите;  отговорни лица; изпълнителен чертеж; разпореждания
8. Основни изисквания при газоопасни работи: инструктаж; външни лица; дежурен; оборудване
9. Лични предпазни средства при газоопасни работи
Контролен въпрос.
10. Наряди за газоопасни работи: издаване; документиране; докладване; изключения
11. Газоопасни работи в ограничени пространства: вентилация; лични предпазни средства; спускане; заваряване и рязане
Контролен въпрос
12. Експлоатация на промишлени газови инсталации
13. Проверки, извършвани извън техническите прегледи: външен преглед; контрол на манометри; проверки на клапани; проверка на сигнализатори
14.Технически надзор и технически прегледи: задължения за  уведомяване; видове прегледи; периодичност; промяна на ползвателя
Контролен въпрос
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Отстъпки за по-голям брой участници. Попитайте ни.

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: