ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
„БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДИ, ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ“

Обучение за газови съоръжения - природен газ

Онлайн обучение в съответствие с изисквания за инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията по чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ за:

 • отговорните лица, които представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации;
 • обслужващия персонал по чл. 44 ЗТИП.

ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ПРОГРАМА

Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

1. Взривоопасни смеси на природния газ.
2. Определения.
– Природен газ
– Промишлена газова инсталация
– Горивна уредба
– Газорегулаторен пункт
– Газови уреди
3. Документация
– Производствена инструкция
– Ревизионна кн ига
– Техническо досие
– Дневници
4. Общи задължения на ползвателя
5. Задължения на обслужващия персонал за:
– недопускане в експлоатация
– периодично наблюдение
– периодичен обход
– спиране на съоръженията
Контролен въпрос.
6. Газоопасни работи – определение и списък на дейности
7. План за работа при газоопасни работи
– последователност на работите
– отговорни лица
– изпълнителен чертеж
– разпореждания
8. Основни изисквания при газоопасни работи
– инструктаж
– външни лица
– дежурен
– оборудване
9. Лични предпазни средства при газоопасни работи
Контролен въпрос.
10. Наряди за газоопасни работи
– издаване
– документиране
– докладване
– изключения
11. Газоопасни работи в ограничени пространства
– вентилация
– лични предпазни средства
– спускане
– заваряване и рязане
Контролен въпрос
12. Експлоатация на промишлени газови инсталации
13. Проверки, извършвани извън техническите прегледи
– външен преглед
– контрол на манометри
– проверки на клапани
– проверка на сигнализатори
14.Технически надзор и технически прегледи
– задължения за уведомяване
– видове прегледи
– периодичност
– промяна на ползвателя
Контролен въпрос
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

  Предназначено за:
  Отговорни лица
  Обслужващ персонал

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Издава се

  Спешна поръчка
  Възможна (в един ден)

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.