ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
БАЗОВА ПРОГРАМА 2021

Ако Ви интересува обучение на повече от 5 участника, вижте нашето предложение за обучение на групи.

Това онлайн обучение отговаря на изискванията за провеждане на ежегодно обучение (за ръководители – на 2 години) на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучението е предназначено за:

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

☆ Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство по всяко време за период от 30 дни (с опция за още 30)

☆ Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и контролни въпроси.

Обучението отговаря на нормативните изисквания, защото:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • „Доцео“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с дейност обучение;
 • обучаващите са с докторска степен и опит в областта на безопасност и здраве при работа.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук (при над 5 участника вижте офертата ни за групи):

  В удостоверението да бъдат посочени нормативните основания за обучение на:
  РъководителДлъжностно лице по ЗБУТ (ОБЗР)Провеждащ инструктажиЧлен на КУТ/ГУТ

  Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

  Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Вижте видео за обучението!

  30 лв. без ДДС

  ПРОГРАМА

  • Инструктажи – видове, организация, правилно документиране
  • Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука.
  • Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки.
  • Безопасна поддръжка в 5 стъпки.
  • Подхлъзване, спъване и падане.
  • Правилна техника за ръчна работа с тежести.

  Искате Вие да изберете темите? Вижте предложението ни за онлайн обучение чрез изборни теми.