ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
БАЗОВА ПРОГРАМА 2022

Ако Ви интересува обучение на повече от 5 участника, вижте нашето предложение за обучение на групи.

Това онлайн обучение отговаря на изискванията за провеждане на ежегодно обучение (за ръководители – на 2 години) на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучението е предназначено за:

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.
☆ Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 30 дни (с опция за още 30)

☆ Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и контролни въпроси.

Обучението отговаря на нормативните изисквания, защото:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • „Доцео“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с дейност обучение;
 • обучаващите са с докторска степен и опит в областта на безопасност и здраве при работа.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук (при над 5 участници вижте офертата ни за групи):

  В удостоверението да бъдат посочени нормативните основания за обучение на:
  РъководителДлъжностно лице по ЗБУТ (ОБЗР)Провеждащ инструктажиЧлен на КУТ/ГУТ

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  30 лв. без ДДС

  ПРОГРАМА

  1. Роля на ръководителите в предотвратяване на трудовите злополуки
  2. Механични опасности и мерки свързани с тях
  3. Безопасна работа с преносими стълби
  4. Инструктажи – организация, провеждане, документиране
  5. Примери за злополуки и установени нарушения (вариант 2)
  6. Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт и инсулт