ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
БАЗОВА ПРОГРАМА

Ако Ви интересува обучение на повече от 5 участника, вижте нашето предложение за обучение на групи.

Това онлайн обучение отговаря на изискванията за провеждане на ежегодно обучение (за ръководители – на 2 години) на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучението е предназначено за:

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

☆ Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство по всяко време за период от 30 дни (с опция за още 30)

☆ Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и контролни въпроси.

Обучението отговаря на нормативните изисквания, защото:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • „Доцео“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с дейност обучение;
 • обучаващите са с докторска степен и опит в областта на безопасност и здраве при работа.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук (при над 5 участника вижте офертата ни за групи):

В удостоверението да бъдат посочени нормативните основания за обучение на:
РъководителДлъжностно лице по ЗБУТ (ОБЗР)Провеждащ инструктажиЧлен на КУТ/ГУТ

Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Интерактивно обучение! 

30 лв. без ДДС

ПРОГРАМА

 • Инструктажи – видове, организация, правилно документиране
 • Отговорност на длъжностните лица и провеждащите инструктажи – дисциплинарна, административна, наказателна
 • Оценка на риска. Етапи и планиране на мерки.
 • Примери за трудови злопокуки и установените нарушения
 • Лични предпазни средства – задължения на работодателя
 • Здраве и безопасност в офиси

Искате Вие да изберете темите? Вижте предложението ни за онлайн обучение чрез изборни теми.