ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
ФИРМЕНА ОФЕРТА ЗА ГРУПИ 5+

Онлайн обучение по ЗБУТ

Представяме на Вашето внимание възможностите за онлайн обучение по безопасност и здраве при работа чрез платформата на „Доцео“ ООД.

Обучението

Онлайн обучението отговаря на изискванията за провеждане на ежегодно обучение (за ръководители – на 2 години) на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучението е предназначено за:

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Програмата на обучението се съставя от Клиента чрез избор на до 6 теми от над тридесет възможни. Вижте списъка на темите.

Темите са интерактивни или графични. Към всяка тема има контролни въпроси за проверка на знанията, обвързани със завършване на темата. Темите са подготвени от следния екип:

 • Д-р инж. хим. Деяна Илиева
 • Д-р София Евстатиева, дм

Обучението приключва с тест с въпроси от избраните теми.

Издава се удостоверение, което отговаря на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Обучението отговаря на нормативните изисквания, защото:

 • Обучението се извършва по утвърдена програма и получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа.
 • „Доцео“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с дейност обучение.
 • Обучаващите са с докторска степен и опит в областта на безопасност и здраве при работа.

Платформата

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство (телефон, таблет) по всяко време.

 Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (или за друг уговорен с Клиента срок).

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми) и информиране на Клиента за резултатите на участниците в обучението.

Налични теми за обучението

Вижте списък с подробно описание на темите
Изтеглете списъка на изборни теми за онлайн обучение по ЗБУТ

I. Интерактивни теми.

 1. Отговорност по безопасност и здраве при работа – дисциплинарна, административно-наказателна, наказателна.
 2. Инструктажи – провеждане и документиране.
 3. Учредяване и дейност на Комитетите и групите по условия на труд.
 4. Оценка на риска. Етапи и планиране на мерки.
 5. Лични предпазни средства – задължения на работодателя.
 6. Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки (каски, маски, ръкавици и антифони).
 7. Трудови злополуки – задължения на работодателя. Верига „Опасни условия – опасно поведение – почти инцидент – злополука“.
 8. Примери за злополуки и установени нарушения.
 9. Безопасна поддръжка в 5 стъпки.
 10. Механични опасности и защити.
 11. Безопасна работа с опасни вещества.
 12. Безопасна работа в ограничени пространства.
 13. Шум и вибрации – основни характеристики и въздействие.
 14. Шум – задължения на работодателя.
 15. Правилна техника за ръчна работа с тежести.
 16. Пожарна безопасност при огневи работи.
 17. Безопасна работа с преносими стълби.
 18. Основни принципи на ергономията.
 19. Здраве и безопасност в офиси.
 20. Промоция на здравето – добри практики.
 21. Подхлъзване, спъване и падане.
 22. Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт и инсулт.
 23. Безопасност и здраве при работа в условията на COVID-19.

II. Графичен вид – текст, изображения.

 1. Функции и задачи на органа за безопасност и здраве при работа.
 2. Функции и задачи на службата по трудова медицина.
 3. Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на участниците в трудовия процес.
 4. Роля на ръководителите в превенция на трудовите злополуки и инциденти.
 5. Специална закрила на някои категории работещи.
 6. Работа на открито – задължения на работодателя.
 7. Работа на открито за работещи – въздействия и съвети за работещи.
 8. Прах и свободен кристален силициев диоксид – опасности и промени в нормативната уредба.
 9. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим.

За да получите конкретна ценова оферта, моля свържете се с нас

ЗАЩО ДА ГО ПОЛЗВАТЕ:

 • Вие определяте темите съобразно Вашите нужди.
 • Не губите време. Ние се грижим за протичането на обучението и отчитането.
 • Участниците имат достъп от всяко място по всяко време.
 • Отстъпки за брой участници.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Цената за един участник варира в рамките на 12 до 30 лв без ДДС в зависимост от броя на участниците в групата.

За да получите конкретна ценова оферта, моля свържете се с нас.

ПОДАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ