ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
ИЗБОРНИ ТЕМИ

Онлайн обучение по ЗБУТ

Вие избирате какви теми да включите във Вашето обучение при подаване на заявката

Това онлайн обучение отговаря на изискванията за провеждане на ежегодно обучение (за ръководители – на 2 години) на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучението е предназначено за:

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Ако търсите обучение за повече от 5 участника, вижте нашето предложение за групи.

ПРОГРАМА

Вие определяте програмата на Вашето обучени чрез избор на до 6 теми от нашия списък. Вижте възможните теми и тяхното съдържание.

☆ Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство по всяко време за период от 30 дни (с опция за още 30)

☆ Обучение се състои от модули с учебен материал и контролни въпроси – Вие избирате темите при подаване на заявката!

Обучението отговаря на нормативните изисквания, защото:

 • получавате легитимен документ – удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
 • „Доцео“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с дейност обучение;
 • обучаващите са с докторска степен и опит в областта на безопасност и здраве при работа.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Моля, изберете до 6 теми за обучението (ако подберете повече от 6 теми, ще важат първите 6 по ред):

  Безопасност и здраве при работа в условията на COVID-19 (и)Учредяване и дейност на Комитетите и групите по условия на труд (и)Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука (и)Инструктажи – провеждане и документиране (и)Оценка на риска. Етапи и планиране на мерки (и)Отговорност по безопасност и здраве при работа (и)Лични предпазни средства – задължения на работодателя (и)Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки (и)Примери за злополуки и установени нарушения (и)Безопасна поддръжка в 5 стъпки (и)Механични опасности и защити (и)Безопасна работа с опасни вещества (и)Безопасна работа с преносими стълби (и)Безопасна работа в ограничени пространства (и)Пожарна безопасност при огневи работи (и)Шум – задължения на работодателя (и)Шум и вибрации – основни характеристики и въздействие (и)Правилна техника за ръчна работа с тежести (и)Основни принципи на индустриалната ергономия (и)Подхлъзване, спъване и падане (и)Здраве и безопасност в офиси (и)Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт и инсулт (и)Промоция на здравето – добри практики (и)Работа на открито – въздействия и съвети за работещи (г)Работа на открито – задължения на работодателя (г)Ролята на ръководителите в превенция на трудовите злополуки и инциденти (г)Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим (г)Специална закрила на някои категории работници (г)Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на участниците в трудовия процес (г)Функции и дейност на Службата по трудова медицина (г)Функции и задачи на органа за безопасност и здраве при работа (г)Прах и свободен кристален силициев диоксид (г)

  Желая удостоверението да бъде издадено с основание за обучение на (можете да маркирате и четирите):
  РъководителДлъжностно лице по ЗБУТПровеждащ инструктажиЧлен на КУТ/ГУТ

  Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

  Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението (пощенски адрес или офис на Спиди):

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Интерактивно обучение! 

  50 лв. без ДДС

  ПРОГРАМА

  Темите в обучението избирате Вие при подаване на заявката от нашия списък с над 30 теми.

  Вижте подробно описание на темите.