Често задавани въпроси за онлайн обученията по ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Често задавани въпроси за онлайн обученията по ЗБУТ

*****

Как се провежда онлайн обучението?

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство чрез интернет връзка. След потвърждаване на плащането, получавате потребителско име и парола за достъп до платформата.

Всяко обучение се състои от модул/и с учебен материал и тест за проверка на знанията. Тестът за проверка на знанията е достъпен онлайн. Не е необходимо да сваляте, разпечатвате или изпращане нещо по имейл.

В рамките на 30 дни имате пълен достъп и възможност да се запознавате в наличните учебни материали, както и да правите неограничен брой опити за преминаване на теста.

*****

Признава ли се полученият от онлайн обучението документ от контролни органи?

Да. Издаваните удостоверения за преминато обучение са легитимни документи.

Обученията отговарят на изискванията на съответния нормативен документ за начин на провеждане, съдържание и лица, които водят обучението.

В издаваното удостоверение се отбелязва основанието за провеждане, обучаващите лица и програмата на обучението.

При преминаване на първоначално обучение задължително се издава удостоверение по образеца в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4 на Наредба №4/1998 г. Този образец съдържа информация за три имена, ЕГН и месторабота на обучаемия.

При участие в други обучения, в нормативната база няма конкретен образец на издавания документ. Ние издаваме удостоверение за преминато обучение, в което се записват три имена, длъжност и месторабота на обучаемия.

*****

Аз съм физическо лице и ще си платя лично. Мога ли да се включа в онлайн обучение?

Ако  желаете да се включите в обучението индивидуално (като физическо лице), в заявката за обучение попълнете само данните, отбелязани като задължителни. В отговор ще Ви изпратим потвърждение за получането заявка и данни за плащане.Данните за извършване на плащане са следните:“Доцео“ ЕООДПърва инвестиционна банкаBIC FINVBGSFIBAN BG26FINV91501015159366

*****

Ако не премина успешно теста, ще получа ли удостоверение?

За да получите удостоверение за преминатото от Вас обучение, е необходимо да има регистрирано влизане в обучението, запознаване с учебния материал и опит за преминаване на теста за проверка на знанията, независимо с какъв резултат. Тази информация е видима за администраторите на обучението.

Важно! Не се издава удостоверение, ако посоченото участие в обучението не е регистрирано от администраторите.

Внимание! Поради нормативни изисквания, някои обучения изискват успешно преминаване на теста за получаване на документ. Такова изискване може да бъде поставено и от работодателя, заявил обучението.

*****

Удостоверението ми трябва спешно. Мога ли да го получа бързо?

Ако тестът за проверка на знанията е преминат с успешно (виждате това веднага след предаване на теста), можете да получите удостоверението веднага – преди изтичане на 30-дневния срок за достъп, ако в заявката за обучение сте посочили това Ваше желание.

В този случай удостоверението ще Ви бъде изпратено в срок до 3 дни след успешното преминаване на теста. При по-нисък резултат на теста, ще получите удостоверението след изтичане на 30-дневния срок за достъп.

*****

Минах успешно теста, трябва ли да Ви уведомя?

Ние получаваме информация за всеки Ваш опит за преминаване на теста, не е необходимо да ни уведомявате!

*****

Не успях да вляза в обучението в рамките на 30-дневния срок. Губя ли правото си на документ?

Ако не сте успели да изпълните изискванията за издаване на удостоверение в рамките на 30-дневния срок, ние ще уведомим лицето за контакти от заявката и автоматично ще получите едно безплатно удължаване на достъпа с нови 30 дни.

След това всяко удължаване се заплаща с 50 % от стойността на обучението.

*****

Правите ли отстъпки за по-голям брой участници?

При заявяване на повече участници в обучението са предвидени отстъпки. Използвйате данните за контакт за повече информация.

*****

Защитени ли са моите лични данни?

„Доцео“ ООД полага нужната грижа за защита на вашите лични данни.

Запознайте се с нашата Политика за защита на личните данни и Общите условия.