ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ за РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

Пуснете видеото, за да видите как изглежда обучението:

Съгласно чл. 6 на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести работодателят трябва да осигури на работещите обучение и инструктаж за: 

 • правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести;
 • рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

Това онлайн обучение по ЗБУТ e предназначено за работещи, които извършват ръчна работа с тежести.

Програма на обучението:

 • Какво е ръчна работа с тежести. Нормативна база. Физиологични норми.
 • Как работи гърба. Рискови фактори за увреждане.
 • Правилна техника за ръчна работа с тежести.
 • Заместване на ръчната работа с тежести с технически приспособления.
 • Как сами да помогнем на нашия гръб.
 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  Наредба № 16 от 31.05.1999 г.

  Предназначено за:
  Всеки, който изпълнява задачи, свързани с ръчна работа с тежести

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Да

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.