Онлайн ежегодно обучение за безопасна работа с подвижни работни площадки

Получавате удостоверение по чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.
23 минути
35 лв без ДДС
Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка
ПОДАЙ ЗАЯВКА

👌 С този онлайн курс ще изпълните лесно и бързо изискванията на чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения за ежегоден инструктаж с проверка на знанията на лицата, които управляват подвижни работни площадки (ежегодно обучение на операторите на подвижни работни площадки).

Наредбата изисква ползвателят на подвижни работни площадки да не допуска до работа с повдигателните съоръжения лица, които не са преминали този инструктаж и проверка на знанията.

На завършилите ежегодното онлайн обучение за безопасна работа с подвижни работни площадки се издава удостоверение, което може да бъде представено при проверка от Главна инспекция по труда, Технически надзор и други контролни органи.

Ежегодното обучение (инструктаж с проверка на знанията) е задължително за всички лица, които управляват подвижни работни площадки, независимо от това дали са придобили правоспособност за упражняване на професии по управление на подвижни работни площадки

Удостоверение за преминато обучение

📃 Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, който се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия (в предпочитан от Клиента формат), се изпраща с куриер за сметка на получателя.

🕛 Ако удостоврението за ежегодно обучение за безопасна работа с подвижни работни площадки Ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и след успешно преминаване на теста, ще изпратим сертификата.

Оферта за отстъпки при обучение на повече от 10 участника

Ако желаете да обучите повече от 🔟 участника, то можете да се възползвате от нашата корпоративна оферта за обучение за безопасна работа с подвижни работни площадки, при която ползвате отстъпки за брой обучаеми:

ИЗТЕГЛИ ОФЕРТА за 10+ обучаеми


Програма на обучението:

 1. Видове подвижни работни площадки.
 2. Досие на подвижната работна площадка.
 3. Инструкция за работа.
 4. Ревизионна книга.
 5. Табели на подвижните работни площадки.
 6. Отговорни лица за безопасната експлоатация.
 7. Изисквания за правоспособност.
 8. Проверки преди започване на работа и забрана за работа.
 9. Опасности при работа с подвижни работни площадки. Мерки за защита и изисквания на наредбата.
 10. Риск от притискане и удар на оператор.
 11. Риск от преобръщане и срутване на ПРП.
 12. Риск от падане на работещ от работната платформа. Ефект на катапулта.
 13. Риск от сблъск на ПРП.
 14. Риск от поражение от електрически ток.
 15. Риск от падащи предмети.
 16. Спасителен план.
 17. Технически прегледи.
 18. Поддръжка и ремонт.
 19. Обследване на аварии и злополуки.
 20. ТЕСТ за проверка на знанията.

🔊 Това обучение е озвучено!

Провежда се чрез интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

Кликнете на видеото за да видите как изглежда обучението.

Нормативни изисквания за обучението

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Чл. 55. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен: 14. да не допуска до работа с повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 лица, които не са преминали инструктаж по чл. 58, ал. 1;

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления, наричани по-нататък „прикачвачи“, и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, за:

3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;

(2) Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 не трябва да допуска лица, които не са инструктирани и знанията им не са проверени съгласно ал. 1, да окачват товари на куките на съоръженията.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ

Ако обучаемите са повече, можете директно да ни пишете на имейл: s.evstatieva@otgovori.info

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Други онлайн обучения по ЗБУТ

  Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.
  Онлайн обучение за безопасна рабнота и съхранение на опаси вещества
  Онлайн обучение на отговорни лица и обслужващ персонал на съоръжения под налягане