ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
ФИРМЕНА ОФЕРТА ЗА ГРУПИ 10+

Онлайн обучение по ЗБУТ на групи над 10 човека

Вие съставяте програмата на обучението чрез избор от над 30 теми

от 25 до 47 лв. без ДДС

Стойността зависи от броя участници в групата + 20 % отстъпка за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Изтегли оферта
Най-лесната организация: 1. Избирате темите. 2. Изпращате списък на участниците. 3. Получавате удостоверения.

Платформата

Достъпна от всеки компютър и мобилно устройство (телефон, таблет) с интернет по всяко време.

Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (+30 дни безплатно).

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни.

Озвучени интерактивни теми

Контролни въпроси към всяка тема

Обучението приключва с тест с въпроси от избраните теми.

Ние администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми) и информиране на Клиента за резултатите на участниците в обучението.

Изборни теми

 1. Инструктажи – провеждане и документиране (озвучена, 15 мин.)
 2. Учредяване и дейност на Комитетите и Групите по условия на труд (озвучена, 13 мин.)
 3. Злополуки. Опасни условия и опасно поведение (озвучена, 13 мин.)
 4. Оценка на риска. Етапи и планиране на мерки. (озвучена, 12 мин.)
 5. Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки (каски, маски, ръкавици и антифони) (озвучена, 10 мин.)
 6. Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на участниците в трудовия процес (озвучена, 10 мин.)
 7. Ролята на ръководителите в превенция на трудовите злополуки и инциденти (озвучена, 15 мин.)
 8. Подхлъзване, спъване, падане (озвучена, 10 мин.)
 9. Здраве и безопасност в офиси (озвучена, 15 мин.)
 10. Шум и вибрации – основни характеристики и въздействие (озвучена, 12 мин.)
 11. Безопасна работа с опасни вещества (озвучена, 21 мин.)
 12. Безопасна работа с преносими стълби (озвучена, 13 мин.)
 13. Безопасна работа в ограничени пространства (озвучена, 15 мин.)
 14. Примери за злополуки и установени нарушения – вaриант 1 (интерактивна)
 15. Примери за злополуки и установени нарушения – вaриант 2 (озвучена, 10 мин.)
 16. Отговорност по безопасност и здраве при работа (интерактивна)
 17. Лични предпазни средства – задължения на работодателя (интерактивна)
 18. Шум – задължения на работодателя (интерактивна)
 19. Механични опасности и мерки свързани с тях (интерактивна)
 20. Безопасна поддръжка в пет стъпки (интерактивна)
 21. Правилна техника за ръчна работа с тежести (интерактивна)
 22. Пожарна безопасност при огневи работи (интерактивна)
 23. Основни принципи на ергономията (интерактивна)
 24. Признаци и първа помощ при диабет, инфаркт и инсулт (интерактивна)
 25. Добри практики за промоция (насърчаване) на здравето (интерактивна)
 26. Работа на открито – въздействия и съвети за работещи (интерактивна)
 27. Работа на открито – задължения на работодателя (текстова)
 28. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим (текстова)
 29. Специална закрила на някои категории работници (текстова)
 30. Функции и дейност на Службата по трудова медицина (текстова)
 31. Функции и задачи на органа за безопасност и здраве при работа (текстова)
 32. Прах и свободен кристален силициев диоксид (текстова
Изтегли оферта
ОПИТАЙТЕ НАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ, КЛИКНЕТЕ НА БУТОНА „НАПРЕД“ 🙂