Опасности и безопасна експлоатация на строителен подемник

Товарният строителен подемник е товароподемно устройство, предназначено за вертикално транспортиране на строителни материали и елементи посредством товарна платформа.

ОПАСНОСТИ

От конструкцията на товарния строителен подемник и от предназначението му, произтичат следните основни опасности при експлоатация:

падане от височина;
удар от падащи предмети;
удар от елементи на конструкцията;
премазване от движещи се части;
поражение от електрически ток.

Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности, е в резултат на:
• използване на съоръжението не по предназначение;
• загуба на равновесие, подхлъзване и спъване при товарене или разтоварване на платформата на височина;
• увличане от платформата при движението й;
• притискане от елементи на конструкцията;
• падане на неукрепен товар от платформата или от приемателната площадка;
• претоварване на платформата;
• разрушаване на подемника или елементи от конструкцията му;
• неизползване на лични предпазни средства;
• пряко попадение или вторично въздействие на мълния;
• попадане на съоръжението под електрическо напрежение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

І. Организационни мерки:
– използване на технически изправни подемници;
– изграждането на подемника да става по одобрен проект, а монтирането и демонтирането да става от работници, преминали извънреден инструктаж;
– приемане на подемника с акт след като бъде монтиран;
– ежедневна проверка състоянието на подемника (състояние на въжето, ролките, изключвателите и др.);
– дневник за извършваните периодични прегледи, ремонти и изпитвания;
– указване на максималната товароносимост на подемника по подходящ начин;
– не се допуска превоз на хора с товарния строителен подемник;
– разработване на съгласувани действия за безопасна експлоатация при използване на подемника от няколко предприятия;
– договор за задължение за безопасна експлоатация и поддръжка на подемника при отдаването му под наем;
– разработване на инструкция с правила за безопасна работа с подемника;
– инструктажи;
– осигуряване защита срещу поражение от електрически ток и периодична проверка на електробезопасността.

ІІ. Технически мерки:
– определяне и обозначаване на безопасна зона около подемника;
– място за управление, защитено от падащи предмети и осигуряващо видимост по цялата височина на обслужване;
– защита срещу управление от неупълномощени лица;
– ограждане на платформата с необходимия брой парапети;
– захващане на въжето към платформата и барабана по предвидения от производителя начин;
– изправно устройство за въжеводене;
– изправно устройство за ръчно спускане на платформата при аварийни ситуации;
– ограничен достъп до движещите се части на лебедката;
– укрепване на мачтата по предвидения от производителя начин;
– изправни блокировки и сигнализация;
– изпълнение на електрообзавеждането по начин, съответстващ на изискванията за електробезопасност, указан в паспорта на съоръжението.

За статията са използвнаи текстове от „Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на безопасност при използване на строителни скелета, товарни подемници, лични предпазни средства и специално работно облекло при строително- монтажни работи„, предназначено да подпомага инспекторите по труда при инспектирането, разработено от инж.П. Панайотов, инж. М. Дечев, инж. Б. Бечев, инж. В. Кацарски, инж. Ал. Борисов, д-р Д. Христова.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.