Опасности и безопасна експлоатация на строителен подемник

Товарният строителен подемник е товароподемно устройство, предназначено за вертикално транспортиране на строителни материали и елементи посредством товарна платформа.

ОПАСНОСТИ

От конструкцията на товарния строителен подемник и от предназначението му, произтичат следните основни опасности при експлоатация:

 • падане от височина;
 • удар от падащи предмети;
 • удар от елементи на конструкцията;
 • премазване от движещи се части;
 • поражение от електрически ток.

Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности, е в резултат на:

 • използване на съоръжението не по предназначение;
 • загуба на равновесие, подхлъзване и спъване при товарене или разтоварване на платформата на височина;
 • увличане от платформата при движението й;
 • притискане от елементи на конструкцията;
 • падане на неукрепен товар от платформата или от приемателната площадка;
 • претоварване на платформата;
 • разрушаване на подемника или елементи от конструкцията му;
 • неизползване на лични предпазни средства;
 • пряко попадение или вторично въздействие на мълния;
 • попадане на съоръжението под електрическо напрежение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

І. Организационни мерки:

 • използване на технически изправни подемници;
 • изграждането на подемника да става по одобрен проект, а монтирането и демонтирането да става от работници, преминали извънреден инструктаж;
 • приемане на подемника с акт след като бъде монтиран;
 • ежедневна проверка състоянието на подемника (състояние на въжето, ролките, изключвателите и др.);
 • дневник за извършваните периодични прегледи, ремонти и изпитвания;
 • указване на максималната товароносимост на подемника по подходящ начин;
 • не се допуска превоз на хора с товарния строителен подемник;
 • разработване на съгласувани действия за безопасна експлоатация при използване на подемника от няколко предприятия;
 • договор за задължение за безопасна експлоатация и поддръжка на подемника при отдаването му под наем;
 • разработване на инструкция с правила за безопасна работа с подемника;
 • инструктажи;
 • осигуряване защита срещу поражение от електрически ток и периодична проверка на електробезопасността.

ІІ. Технически мерки:

 • определяне и обозначаване на безопасна зона около подемника;
 • място за управление, защитено от падащи предмети и осигуряващо видимост по цялата височина на обслужване;
 • защита срещу управление от неупълномощени лица;
 • ограждане на платформата с необходимия брой парапети;
 • захващане на въжето към платформата и барабана по предвидения от производителя начин;
 • изправно устройство за въжеводене;
 • изправно устройство за ръчно спускане на платформата при аварийни ситуации;
 • ограничен достъп до движещите се части на лебедката;
 • укрепване на мачтата по предвидения от производителя начин;
 • изправни блокировки и сигнализация;
 • изпълнение на електрообзавеждането по начин, съответстващ на изискванията за електробезопасност, указан в паспорта на съоръжението.

За статията са използвнаи текстове от „Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на безопасност при използване на строителни скелета, товарни подемници, лични предпазни средства и специално работно облекло при строително- монтажни работи„, предназначено да подпомага инспекторите по труда при инспектирането, разработено от инж.П. Панайотов, инж. М. Дечев, инж. Б. Бечев, инж. В. Кацарски, инж. Ал. Борисов, д-р Д. Христова.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.