ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ 2022

В таблицата ще намерите актуалните ни предстоящи отворени обучения по ЗБУТ. В тях може да се включите след подаване на заявка и наличие на свободни места за обучението. Вижте и нашите онлайн обучения по ЗБУТ.

3-4.11.2022 Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали
05. Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали
03. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
15-16.02. Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали
01.02. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА