ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ 2023

27.01. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
09-10.02 Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали – София
24.02 ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
31.03 ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
28.04 ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
11-12.05 Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали – София
26.05. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
27-28.07. Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали – Варна
29.09. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
27.10. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
3-4.11. Присъствено Обучение по ЗБУТ за напреднали – София
24.11. ZOOM Безплатно обучение за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА