В момента няма свободни места. Ако желаете да се включите в обучението, подайте заявка и при освобождаване на място, ще Ви уведомим.

Второто ни безплатно обучение по ЗБУТ ще се проведе на 16.05.2019 г. в град Пловдив

Обучението е предназначено за хора без или с малък опит в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Няма, обаче, да правим дискриминация, така и че напредналите могат да се включат за припомняне и систематизиране на знанията :)

Тази година разглеждаме някои физични фактори и заедно с обучаваните ще направим една оценка на риска за работа в офис.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

ВАЖНО
Обучението е безплатно!

Удостоверения ще бъдат издадени само на участниците от фирми (или физически лица), които имат платен едногодишен абонамент за онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

На други участници няма да се издават удостоверения.

Обучението се осигурява организационно и финансово само от екипа на Otgovori.Info!

Дата на провеждане:16.05.2019 г.
Място на провеждане:гр. Пловдив, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“
24 – КОРПУС А (западен двор), зала „Компас“
Продължителност:10.00 – 15.30 ч. (6 учебни часа)
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Програма
  1. Основни изисквания, свързани с осветлението на работните места.
  2. Основни изисквания, свързани с микроклимата.
  3. Шумът като фактор на работната среда.
  4. Вибрациите като фактор на работната среда.
  5. Оценка на риска при работа в офис – теория и практическа работа.

ИЗТЕГЛETE ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Ограничение в броя участници от фирмаДопускат се до 2-ма участника от фирма.
УдостоверениеИздава се само на участници  от фирми (или физически лица) с едногодишен абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

В момента няма свободни места. Ако желаете да се включите в обучението, подайте заявка и при освобождаване на място, ще Ви уведомим.

Фирма:

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Имате ли платен годишен абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА?

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението (до двама):

Участник 1: Длъжност:

Участник 2: Длъжност:

Заявките се обработват до 24 часа. След като получим заявката, ще потвърдим получаването й.