Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали

София, 28-29.03.2019

Това обучение вече е проведено. Вижте предстоящите ни обучения.

Продължаваме с второто ни пролетно обучение по ЗБУТ за напреднали, което е със същата програма, както и февруарското. Тъй като някои колеги ме питаха за обучение и през април, още отсега съобщавам, че следващото ни такова обучение в София ще бъде чак наесен на 6-7 ноември.

Отновно наш гост-лектор ще бъде инж. Веселина Кирилова, която ще сподели своя опит в анализа на инциденти и търсенето на коренната причина за тях. инж. Кирилова е „Титан Златна Панега Цимент“, а преди това и в Инспекция по труда.

Вторият ни гост-лектор – Албена Паралингова от А3 – ВД,  и тази година ни замисли за това, че трябва да се грижим и за себе си. Нейната тема е озаглавена „Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса)„. Както каза тя – „чрез работа с тялото ще докажем най-лесния и най-прагматичния начин за отпускане на ума.“

Тази година има и още една приятна изненада за вас – наш гост в обучението е и г-жа Марияна Манушева – управител на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com.

Г-жа Манушева е инструктор BLS/AED към Европейския съвет по ресусцитация и прави за участниците автоматичния външен дефибрилатор познато понятие, както и споделя още някои тънкости в оказването на първа помощ.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Дата на провеждане:28-29.03.2019 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:28 март: 10.00 – 16.30 ч.
29 март: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева
д-р София Евстатиева, дм
Албена Паралингова – А3 – ВД
инж. Веселина Кирилова
Марияна Манушева – Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
ПрограмаПърви ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ.

2. Квоти за хора с увреждания – задължения на работодателя по новия Закон за хората с увреждания.

3. Извънредният инструктаж – начин на употреба.

4. Уъркшоп „Понятия, свързани с идентифицирането на опасностите, оценката на риска и намаляването на риска“.

5. Оценка на риска при работа в ограничени пространства + Уъркшоп.

Втори ден

1. Уъркшоп – теми от първия ден.

2. Уъркшоп „Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса)”.

3. В търсене на коренната причина – как да направим анализ на причините за инциденти/злополуки.

4. Първа помощ при силно кръвотечение и шок. Уъркшоп „Използване на автоматичен външен дефибрилатор”.

5. Тест.

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА