Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали

Пловдив, 28-29.05.2019

НЯМА МЕСТА

В Пловдив продължаваме със същата програма, с нас и нашите гост-лектори:

 • инж. Веселина Кирилова, която споделя ценен опит в анализа на инциденти и търсенето на коренната причина за тях. Инж. Кирилова работи дълги години в „Титан Златна Панега Цимент“, където е част от екипа при въвеждане на редица добри практики, а преди това и в Инспекция по труда.
 • Албена Паралингова от А3 – ВД,  и тази година ни замисли за това, че трябва да се грижим и за себе си. Нейната тема е озаглавена „Дишането – мост между тялото и ума„. Как вечното бързане на нас, градските хора, ни оставя без дъх и съответно без капка сили в края на деня? Какво можем да направим?
 • Марияна Манушева – управител на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com. Г-жа Манушева е инструктор BLS/AED към Европейския съвет по ресусцитация и прави за участниците автоматичния външен дефибрилатор познато понятие, както и споделя още някои тънкости в оказването на първа помощ.

Обучението е предназначено за:

 • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
 • ръководители;
 • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
 • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:28-29.05.2019 г.
Място на провеждане:гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул. Константин Нунков 13А
Продължителност:28 май: 10.00 – 16.30 ч.
29 май: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева
д-р София Евстатиева, дм
Албена Паралингова – А3 – ВД
инж. Веселина Кирилова
Марияна Манушева – Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
ПрограмаПърви ден

 1. Промени в нормативната база по ЗБУТ.
 2. Квоти за хора с увреждания – задължения на работодателя по новия Закон за хората с увреждания.
 3. Извънредният инструктаж – начин на употреба.
 4.  Уъркшоп „Понятия, свързани с идентифицирането на опасностите, оценката на риска и намаляването на риска“.
 5.  Оценка на риска при работа в ограничени пространства + Уъркшоп.

Втори ден

 1.  Уъркшоп – теми от първия ден.
 2. Първа помощ при силно кръвотечение и шок. Уъркшоп „Използване на автоматичен външен дефибрилатор”.
 3. В търсене на коренната причина – как да направим анализ на причините за инциденти/злополуки.
 4. Уъркшоп „Дишането – мост между тялото и ума”.
 5. Тест.

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

НЯМА МЕСТА