Обучение „Безопасна  работа и съхранение на опасни вещества“

София, 24.04.2019

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

В разгара на кампанията „Опасни вещества – 2018-2019 г. “ на Европейската агенция и Главна инспекция по труда решихме да систематизираме информацията в ясен вид, така че да помогнем на колегите и на всички замесени лица в по-добрата организация на дейностите, изготвянето на реални и приложими документи и не на последно място – разбирането на темата.

Обучението е предназначено за всеки, който иска да знае повече. Ще бъдат издадени удостоверения за преминато обучение по:

 • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и
 • Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

 

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:24.04.2019 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:10.00 – 16.30 ч.
Лектори:
ПрограмаМодул I Класификация на ОХВС и значение на пиктограмите.

 • Пътища на проникване в организма на опасните вещества и последствия за здравето и безопасността.

Модул II: Безопасна работа – документация.

 • Информационен лист за безопасност.
 • Картотека на използваните опасни вещества и техните характеристики.
 • Инструкции за безопасна работа.
 • План за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии и злополуки, свързани с опасни химични агенти.

Модул III: Оценка на риска.

 • Специфики в оценката на риска при работа с опасни химични агенти.
 • Уъркшоп: Идентифициране на опасни свойства с помощта на ИЛБ.
 • Оценка на комбинираното въздействие при едновременна експозиция на няколко химични агента с еднопосочно действие.

Модул IV: Безопасна работа – организационни мерки

 • Изисквания за обозначаване на места за съхранение, контейнери и тръбопроводи за опасни вещества.
 • Изисквания за обучение и информиране на работещите.
 • Ежедневен инструктаж при работа с опасни вещества.
 • Осигуряване на лични предпазни средства.
 • Изисквания за периодични медицински прегледи при експозиция на опасни вещества.
 • Средства за първа помощ при инциденти.

Модул V: Безопасна работа – технически мерки

 • Основни принципи.
 • Изисквания за вентилация при експозиция на опасни вещества.
 • Изисквания към методите за почистване на предотвратяване на вторична експозиция с прахообразни опасни вещества.

Модул VI: Безопасно съхранение.

 • Организационни и технически изисквания за безопасно съхранение.
 • Изисквания за извършване на оценка на безопасността на съхранението.

Модул VII: Уъркшоп по темите на деня

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

УдостоверениеВсеки участник получава удостоверение за преминато обучение по:

 • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и
 • Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
ЦенаРедовна цена: 120 лв. без ДДС (цена с ДДС: 144лв.)

25% oтстъпка за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – цена: 90 лв. без ДДС (цена с ДДС: 108 лв.) Ако все още не сте абонат, вижте как да се абонирате.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, удостоверение за преминато обучение.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА