Как да организираме безопасна работа с електрокари и мотокари

В това ръководство са посочени указания и основни правила за организиране на безопасна работа с електрокари и мотокари.

Тези правила са насочени както към хората, които отговарят за организация на дейностите по безопасност и здраве при работа, така към служителите, които контролират работата.

Чести причини за инциденти са употребата на неподходящ тип оборудване, изборът на неподходящо допълнително оборудване или аксесоари, неподходяща работна среда, безотговорно назначение на работници, недостатъчно обучение на работника и други.

Важното е едно: неспазването на тези правила може да доведе до сериозен инцидент или дори смърт – както на водач на електрокар или мотокар, така и на работник, който се намира в работната зона на кара.

Маркирайте транспортните коридори

Маркирайте транспортните коридори

Обозначете транспортните коридори на кара и ги маркирайте ясно, така че да бъдат освободени от препятствия. Вижте още за поставянето на подова маркировка.

Поставете ограничения на скоростта

Поставете ограничения на скоростта

Поставете подходящи ограничения на скоростта на територията на вашата компания и поставете знаци, които са ясно видими.

Осигурете информация за връзка при спешен случай

Осигурете информация за връзка при спешен случай

Осигурете налична информация за връзка, за да можете незабавно да се обадите за помощ в случай на пожар, инцидент или друг спешен случай.

Осигурете адекватно осветление

Осигурете адекватно осветление

Безопасната работа изисква добре осветени транспортни кориди дори, така че пешеходците и препятствията да се виждат лесно. При недостатъчно осветление карът трябва да бъде оборудван с предни фарове, задните фарове, както и да се осигурят други подходящи светлини.

Не забравяйте, че по-възрастните работещи се нуждаят от повече светлина за добра видимост.

Не допускайте неоторизирани превозни средства

Не допускайте неоторизирани превозни средства

Неоторизираните превозни средства трябва да бъдат държани вън от зоните, където се извършват товаро-разтоварни дейности. Поставете знаци или давайте сигнали, ако е необходимо.

Дръжте хората извън работната зона

Дръжте хората извън работната зона

Да не се допуска никакъв друг персонал в зоните, където се използва карът.
Там където трябва да присъстват други хора, поставете човек, чиято работа е да държи хората далече от движещите се кари.

Осигурете и поддържайте аварийно оборудване

Осигурете и поддържайте аварийно оборудване

Трябва да се осигурят и поддържат пожарогасители и аптечки в случай на пожар или инцидент. Целият персонал трябва да е запознат с местоположението и начина на употреба на аварийното оборудване.

Пожарогасителите, които са по карите, също подлежат на периодични проверки.

Обучете работника да взема товара безопасно

Обучете работника да подрежда товара

„Подреждане“ означава поставяне на палетизиран товар или материал директно един върху друг без използване на разделителни рамки или рафтове.

Ако подреждането не е правилно извършено, товарите могат да се плъзнат или да паднат, застрашавайки работника, както и другите хора в работната зона.

По време на инструктажа на работното място и обучението е необходимо да се обучат всички работници на правилния метод на взимане и подреждане ни товарите.

Поддържайте настилката равна и суха

Поддържайте настилката равна и суха

Уверете се, че всички зони, през които минава карът, са нормални и равни. Отстранявайте локвите от масло или вода.

Монтирайте бордюри или первази

МОНТИРАЙТЕ БОРДЮРИ ИЛИ ПЕРВАЗИ

Ако карът се използва на товарна рампа, докове или друга пов¬дигната повърхнина, монтирайте бордюри или первази.

Осигурете мерки за безопасност на опасните места

Осигурете мерки за безопасност на опасните места

Поставете знаци или вземете други подходящи мерки, за да държите кара далече от опасни места по време на движение

Планирайте работните маршрути

Планирайте работните маршрути

Преди да използвате кари, планирайте работните маршрути и процедури и обсъдете детайлите с всички заинтересовани лица от персонала.

Осигурете лични предпазни средства и специално облекло

Носете лични предпазни средства и специално облекло

Осигурете подходящи работни дрехи при управление на кара. Работните дрехи трябва да са скроени така, че да предотвратят случайно захващане на която и да е част в бутоните или други елементи на кара или оборудването. Например, ризите и панталоните да имат тесни маншети.
Осигурете предпазни обувки и подходящи лични предпазни средства според работните условия, например каска, очила или ръкавици.

Използвайте здрави палети

Използвайте здрави палети

Палетите и дъските за подлагане трябва да бъдат достатъчно здрави, за да издържат тежки натоварвания при товарене и разтоварване. Отстранете или поправете всяка повредена палета.

Поддържайте стикерите на кара четливи

Лепенките на кара съдържат препоръки за безопасност и работни инструкции. Подменете всички повредени или липсващи лепенки. Проверявайте дали лепенките са четливи по време на редовните проверки.

Искайте одобрение за всяка модификация

Модификации или допълнения, които могат да повлияят на капацитета, конструкцията или якостта на кара, не трябва да се извършват без предварителното разрешение на производителя. Например, не добавяйте противотежест.

Как да организираме безопасната експлоатация на карите и какви документи са необходими?

Изискванията за безопасна екпслоатация на електромари и мотокари са в Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, но има такива и в някои други нормативни актове.

Ние сме подготвили процедура за организация на дейността в следните стъпки:

 1. Идентификация на използваните кари – на пръв поглед това е лесно, но много често някои видове електрокари се пропускат, защото сме свикнали да мислим за тях като за „ръчноводими електрически колички“.
 2. Осигуряване на инструкции за експлоатация (паспорти)?
 3. Изготвяне на инструкция за безопасна работа.
 4. Изготвяне на „Правила за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете“ и маркиране на пътищата.
 5. Писмено определяне на лицата, които имат право да управляват кари (заповед).
 6. Осигуряване наличието на правоспособност и на поддържащо обучение.
 7. Провеждане на обучение и инструктаж на оправомощените лица.
 8. Изисквания за обезопасяване на електрокарите/мотокарите.
 9. Организация на извършването на проверки на карите преди започване на работа (вкл. изготвяне на чек-лист за проверки преди започване на работа).
 10. Организация на периодични проверки и поддръжка на електрокари/мотокари.
 11. Осигуряване и водене на необходимата документация за електрокара/мотокара.
 12. Инструктаж на супервайзори.
 13. Осигуряване на защита за пешеходци.

Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

За изготвяне на статията са използвани материали на Кларк.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Как да организираме безопасна работа с електрокари и мотокари”

 1. Благодаря за полезната статия!

  Зная за един инцидент, който завършва със смърт, понеже лицето, което е управлявало мотокара е било неправоспособно, а лицето, което е ударено от този мотокар не е чувало добре, за да се
  предпази навреме от идващата машина.

  Отговор
  • Извинявам се за черния хумор, ама тази злополука ме подсети за един виц:

   Пътува един господин в самолет. Седящият до него по едно време почва да се оплаква:
   – Да знаеш голям карък съм, където и да тръгна, все ме сполетяват разни работи… я колата ще катастрофира, влакът ще дерайлира, автобусът ще се счупи… голям карък съм.
   В този момент стюардесата обявява по уредбата:
   – Уважаеми пътници, самолетът се повреди, падаме над океана. На всеки ще бъде раздадена по една спасителна жилетка и свирка с топчe, да плашите акулите като паднете във водата!
   Каръкът:
   – Ето, видя ли, сега ще ми се падне я свирка без топче, я глуха акула..

   При описаната злополука и свирката без топче, и акулата глуха… :)

   Отговор