Още отговори от МТСП по Наредбата за инструктажите

Както всички вече знаете, от 1 януари е в сила нова Наредба, която определя условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тя повдигна някои „отлежали“ в старата наредба въпроси.

За читателите на Otgovori.Info отбелязвам тук някои от отговорите на Министерство на труда и социалната политика по прилагане на новата наредба. Въпросите и отговорите се публикуват без промяна в съдържанието.

Относно ежедневни инструктажи

Във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16,12,2009, трябва ли да се провежда ежедневен инструктаж на работещите с лепила в обувното производство и на чистачките работещи с почистващи препарати.

Отговор
Посочените в чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опасни химични вещества и препарати са определени в §1, т.6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Съгласно цитирания закон,опасните химични вещества и препарати се класифицират съгласно физичните и химичните им свойства като експлозивни, оксидиращи, запалими, токсични, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи и канцерогенни. Ако лепилата, които се използват във Вашата фирма, се отнасят към една или повече от изброените категории химични вещества и препарати, провеждането на ежедневен интруктаж е задължителен.

Почистващите препарати за хигиенни цели не са обект на разглеждане в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г и не са категоризирани като опасни, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Малък коментар: Повечето препарати за хигиенни цели са на основата на белина (натриев хипохлорит), натриева основа или солна киселина и на техните опаковки са поставени предупреждаващи знаци и са използвани специални фрази, които ги класифицират като „дразнещ“ и/или „корозивен“.

Относно фирми, провеждащи обучения

Къде трябва да се регистрира , акредитира или лицензира център за обучение и квалификация на персонал (ЦОКП), за да може да обучава и издава удостоверения за „Орган /длъжностно лице/ по безопасност и здраве” или за „Координатор по безопасност и здраве” , на основание наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. ? Какви документи трябва да представи ЦОКП , за да може да се регистира , акредитира или лицензира ?

Отговор:
Законодателството по безопасност и здраве при работа не предвижда лицензиране на фирмите и лицата, провеждащи обучение по безопасност и здраве при работа.
Обучение по безопасност и здраве при работа може да се провежда от лицата и организациите, посочени в чл. 8 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., при спазване изискванията на наредбата.

Относно инструктажа на лицата, които ще посещават производствени звена

В коя книга се документира инструктажът на „лица, които ще посещават производствени звена на предприятието“?

Отговор:
Съгласно чл. 11, ал. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 (всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието) се провеждат и документират по ред, установен от работодателя.

Относно програмите за инструктаж

За кой вид инструктаж се изисква програма за неговото провеждане, съгл. изискванията на новата наредба /ДВ,бр.102 от 2009 г./? Във фирмата провеждаме всичките видове инструктажи по наредбата.

Отговор:
Съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят следва да определя програма за провежане на обучението и/или инструктажа.

Тъй като инсруктажите по безопасна и здравословна работа имат за цел да дадат на работника или служителя практически указания за безопасното изпълнения на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа, работодателят трябва писмено да определи програмата, съгласно която ще се провеждат различните видове инструктажи.

В тази връзка и с оглед различното предназначение на всеки от инструктажите, програмите, съгласно, които ще се провежда начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж, следва да бъдат различни.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

5 мнения за “Още отговори от МТСП по Наредбата за инструктажите”

 1. Здравейте,
  няма изискване за издаване на удостоверение от институция, дори няма изискване обучението на органа по БЗР и лицата провеждащи инструктажи да бъде документирано чрез издаване на удостоверение. Съгласно Наредба РД-07-2 „Обучението по безопасност и здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя“, т.е. възможно е това да стане и с протокол, ако работодателят определи така.
  Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Чл. 8. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа може да се проведе и от работодателите при спазване изискванията на наредбата.
  Изискванията са следните:
  – обучението да е поне 6 учебни часа;
  – да има писмено утвърдена от работодателя програма за обучението;
  – обучението да се проведе от лице/лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
  В случая по информацията, която ми давате, единствената пречка би могла да бъде, ако човекът с висше образование “Здраве и безопасност” няма опит, което би противоречало на изискванията.

  Отговор
 2. Здравейте, Честита Нова 2013г.
  Имам въпрос относно Обучението по безопасност и здраве при работа на лицето орган БЗР и провеждащи инструктажи. Имаме назначен човек с висше образование „Здраве и безопасност“ на стаж по програма от БТ. Колегата твърди, че неможе да извърши обучението, а трябвало да бъде от институция заради удостоверението което се издава като документ за дл.лице. В крайна сметка ако наистина може да се извърши от него ще се спетят финансови средства. Благодаря

  Отговор
 3. Здравейте,
  съгласно Чл. 16. (1) т. 3 на Наредбата при промяна на работното място се провежда извънреден инструктаж.
  Ако обаче сте прекратили договора на служителя и сте го назначили отново, тогава той е новоназначен работещ и подлежи на начален инструктаж и инструктаж на работното място.
  Не забравяйте, че за проведения извънреден инструктаж трябва да има налична утвърдена от работодателя програма със съответното съдържание.

  Отговор
 4. Здравейте, искам да попитам при промяна на длъжност и съответно преместване на ново работно място какви инструктажи и обучения трябва да се извършат на работника? Новата длъжност е свързана с обслужване на машини и съоръжения, но лицето е било на тази длъжност преди около 1 година. Нужно ли е да се проведе отново обучение на работното място и допускане до самостоятелна работа или провеждането на извънреден инстуктаж е достатъчно?

  Отговор
 5. По отношение на опасните химични вещества вече се сблъсках и с „щури“ предписания от страна на Инспекцията по труда.
  В предписание въпросните господа са определили CaCl2 като ОХВ!?
  А всъшност CaCl2 е регистриран е като хранителна добавка Е-509. Да но кой да прочете преди да пише?
  Същото е и с PVC – то, и то е ОХВ, само дето тука някой полуграмотен химик се е объркал с винил хлорида! Смях ….

  Отговор