Otgovori.Info с представяне в сп. Здравословен и безопасен труд

В края на 2009 г. се запознах с един изключително коректен човек и професионалист – главния редактор на списание „Здравословен и безопасен труд“ инж. Никола Терзиев. Срещата ни беше резултат от кореспонденцията ни във връзка с публикуван мой авторски материал под чуждо име в редактираното от него списание.

Освен, че още в следващия брой на списанието инж. Терзиев публикува пояснителна бележка относно авторството и изрази твърдата си позиция относно публикуваните материали, скоро с него проведохме разговор за съвместна дейност.
В резултат на проведения разговор, мога вече да се похваля (макар и с известно закъснение), че в брой 1-3 на списание „Здравословен и безопасен труд“ бе публикувана статия под наименованието „Виртуално общество по безопасност и здраве при работа“, която представя Otgovori.Info.

Със съдържанието на статията можете да се запознаете, като кликнете на картинката.

Представяне на Otgovori.Info в списание

Освен представянето на Otgovori.Info, в списанието бе публикуван и моят коментар на новата Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В броя на списанието можете да намерите още полезна информация, като подробните разяснения на Димитър Димитров относно прилагането на наредбата за инструктажите и обученията, изключително информативна статия на доц. Минчева от Националния център по опазване на общественото здраве за сменната работа, както и полезно инфо за измамите, с които могат да се срещнат търсещите работа.

За съжаление трябва да споделя и болката на инж. Терзиев, свързана с трудностите по издаване на списанието поради малкия брой абонати и все по-нарастващи разходи. Имайки предвид, че списание „Здравословен и безопасен труд“ е едно от общо двете издания в България, които пишат за тези, които се интересуват от проблемите при осигуряване на безопасност и здраве при работа, ще е твърде тъжно да останем и без него.

При абонамент за списанието, абонатите получават още редица бонуси като:

  • Безплатни консултанции и отговори на поставени от вас въпроси и казуси.
  • До 50% отстъпка от цената в организираните от нас курсове и семинари.
  • До 10% отстъпка в организираните от нас бизнес пътувания в чужбина.
  • 10% намаление на услугите (нощувки) в хотела на БЦ „Информа Интелект“. Талонът може да се ползва служебно от всеки служител на фирмата заявила абонамента.

Вашият коментар