Въпроси и отговори за Комитетите и Групите по условия на труд

В тази статия споделяме нашите отговори на част от въпросите, свързани с Комитети и Групи по условия на труд, които сме получавали на нашия имейл. Още много въпроси и техните отговори, както и всякаква друга налична информация по темата, сме събрали в нашите процедури, които ще намерите в Zbut.Eu.

Здравейте, наближава крайния срок за определяне на работни места за лица с намалена работоспособност. Моля за разяснение дали трябва КУТ да се запознае със списъка на тези работни места, въпреки че в комисията има член на КУТ, представител на работещите.

Отгоовор: В Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и в редица други нормативни документи има изисквания за предоставяне на представителите на работещите или Комитета по условия на труд с различна информация.

В ЗЗБУТ няма изрично изискване за запознаване на КУТ с утвърдения списък на работни места, подходящи за лица с намалена работоспособност.

Наредбата за трудоустрояването изисква да се изпрати препис от списъка на службата по трудова медицина, но не изисква предоставянето на такъв или запознаване на КУТ.

Тук трябва да се обърне внимание, че наредбата изисква в комисията по трудоустрояване да участват „представителите на работниците и служителите“, като не уточнява кои представители точно се имат предвид. Говори се също и за „представителите“, а не „представител“, което насочва към по-широко участие на представители на работещите.

Бихте ли ми отговорили за фирма с персонал 21 човека, каква трябва да е числеността на ГУТ? Има ли изискване за минимален брой членове на групата и кой нормативен акт я определя?

Отговор: Групата по условия на труд винаги е само от двама човека: работодателят (ръководителят на звеното при фирми над 50 човека) и един представител на работещите.

Изискването е посочено в чл. 28., ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в който е казано следното:

„Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.“

Аз искам да попитам, може ли плана за работа на групата по условия на труд да бьде приет на педагогическия сьвет и утвьрден от директора на учебното заведение или трябва да има специална заповед за неговото изготвяне и одобрение? Такьв план изготвям всяка нова учебна година и групата по условия на труд не е новост при нас.

Като за начало, е необходимо да уточним, че няма нормативно изискване за изготвяне на план за работа на Групата по условия на труд. Ако това ще е само формален документ за показване, няма смисъл. Като добра практика, обаче, би могло да се използва за планиране на дейността на групата или комитета.

По този начин още преди началото на нова календарна година, ще има яснота относно планираните дати за провеждане на заседания, какви доклади и информация ще е необходимо да бъде подготвена или ще се разглежда по време на заседанията.

Ако ще се използва план за работа на КУТ или ГУТ като добра практика, то съответно остава в ръцете на работодателя или КУТ/ГУТ (в зависимост кой е взел решението да се изготвя такъв план) да определи начина за неговото утвърждаване.

Някои от възможностите са:

 • Работодателят нарежда КУТ/ГУТ да изготви и представи план за своята работа (на него или на педагогическия съвет). Би могло след това да има и одобрение, но не е задължително, тъй като работодателят няма право да определя какво ще обсъжда КУТ/ГУТ, например да забрани дадена тема.
 • КУТ/ГУТ  на свое заседание утвърждават план за своята работа без някой да ги подканва. В този случай планът би могъл да се предостави на работодателя и на педагогическия съвет (в случая) за информация.

Отговори на над двадесет въпроси, подробни указания стъпка по стъпка и 15 образеца на фирмени документи, свързани с работата на КУТ и/или ГУТ ще намерите в нашите процедури „Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд“ и „Учредяване, дейност и обучение на Групата по условия на труд“:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Въпроси и отговори за Комитетите и Групите по условия на труд”

 1. Здравейте, д-р инж. Илиева,
  Имам следния въпрос. Функционират КУТ и ГУТ на предприятия Х У и Z. В даден момент, трите предприятия се сливат под името X. Достатъчно ли е едно извънредно заседание на КУТ/ГУТ на всички звена на новосформираното предприятие, на което да се приеме с решение, че комитетите и групите се запазват, “под шапката” на новата фирма или трябва да се учреждават отново с учредителни заседания и всички заповеди и избор на членове да се документират под новото име? Надявам се да съм бил достатъчно ясен, ако се налага, мога да доуточня.
  Поздрави и благодаря за това, което правите!

  Отговор
  • Здравейте,
   Доколкото разбирам, става въпрос за ситуация по чл. 123 от Кодекса на труда. Аз лично смятам, че първият вариант е приложим (запазване на КУТ/ГУТ до момента), но за съжаление не мога да гарантирам, че по същия начин ще мислят и контролните органи.
   Дори мога да предположа, че ще търсят нов КУТ…

   Отговор