Отмениха Наредба 3/1996 за инструктажите

След като две седмици всички специалисти по безопасност и здраве при работа бяха оплетени в чудене от липсата на отмяна на Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и едновременното й действие  и как тя едновременно ще се прилага с новата Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, днес бе издадена:

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.)

Член единствен. Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се отменя.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от 1.01.2010 г.

Малък коментар на юридическия лаик:
В решението на Висшия административен съд (ВАС), част от което скоро публикувах, се казва че „публикуването на нормативните актове в Държавен вестник е началният момент, от който те произвеждат действие, като съответно влизат в сила три дни след обнародването им, освен ако в тях е определен друг срок.

Възможно ли е обаче „определения друг срок“ за влизане в сила да е преди публикуването на нормативният акт в Държавен вестник? Не е ли параграф 22 нормативният акт да стане действащ преди да е бил обнародван, т.е. преди да е изпълнено изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България?

3 мнения за “Отмениха Наредба 3/1996 за инструктажите”

 1. Освен този правилник има още редица нормативни актове, които препращат към отменената вече наредба за инструктажите, но ви препоръчвам да преминете към новата наредба.

  Отговор
 2. Какво става в такъв случай с:

  ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 19 ОТ 2005 Г.)
  ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 29.08.2004 г.
  Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г.

  В него в член 33 се казва:

  Чл. 33. (1) Инструктажите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на работещите в електрически уредби и мрежи се извършват съгласно общите изисквания на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.).

  Трябва ли да се промени този правилник или просто се преминава към новата наредба която замества Наредба №3 ?

  Отговор
 3. искам да следя новостите за инструктажите на работното място по безопасност и хигиена на труда, и противопожарна охрана

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.