Какво означава отмяната на чл. 277 КТ?

В бр. 54 на Държавен вестник от 17.07.2015 г. с промените в Кодекса на труда бе отменен чл. 277, свързан с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Започнаха да възникват въпроси: Какво променя това, ще имаме ли инструкции или не? Някои стигнаха по-далеч: отменя се изискването за оценка на риска, отменя се задължението за осигуряване на обслужване по трудова медицина!

В тази статия ще разчепкам въпроса, за да видим какво всъщност се случва с отмяната на този член. Нека първо да си припомним неговото съдържание:

Чл. 277. (1) Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.
(2) Правилата по предходната алинея се обявяват по подходящ начин на работните места.

Какви са мотивите за отмяната?

В мотивите на вносителя на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, отмяната на този член е обоснована с това, че въпросът е уреден в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Поради тази причина първото място, към което се насочвам да чета, е Закона.

В него по отношение на правилата в чл. 4 е записано, че „Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
10. даване на съответни инструкции на работещите.

Виждаме, че в този текст няма някакви ограничения или условности по отношение на това при какъв риск или при какви обстоятелства трябва да се дадат инструкциите, както например в Наредба 7/1999 г. или Наредба 2/2004 г. (тях ще разгледам по-нататък). От тази гледна точка, според мен, чл. 4, т.10 от ЗЗБУТ напълно отговаря на ал. 1 на чл. 277 КТ.

Правила и инструкции едно и също ли е?

Този спор вероятно може да бъде воден много дълго от лингвисти и специалисти по безопасност и здраве при работа. Лично аз смятам, че няма разлика. Съгласно тълковния речник „правило“ е „предписание за извършването на нещо по определен начин“, а „инструкция“ е „документ с писмени указания за извършване на работа или дейност“. Е, има ли разлика, според вас?

Как стои въпроса с алинея 2

или по-точно с изискването правилата да се обявяват по подходящ начин на работните места.

На това основание до отмяната на чл. 277 имаше редица предписания от контролните органи за поставяне на разработените инструкции до съответната машина, за която са предназначени. Но пък често се приемаше и инструкциите да са на едно място, например табло, разположено някъде в цеха.

В ЗЗБУТ или друг общоприложим нормативен акт никъде толкова ясно не е описано подобно изискване (има едно изключенние – при строително-монтажни работи). Използват се думи като „даване“, „предоставяне“ и подобни. Дали ако има едни протокол или друг документ, в който работещите да са се подсписали, че са „получили“ инструкциите ще оневини работодателя, ако наръч с такива стои чисто нов само при органа по безопасност и здраве при работа, но самите инструкции ги няма никъде другаде?

Ние сме ги дали (имаме писмени доказателства), извършваме контрол за спазването им, а какво са направили работниците с тях, не е наша работа

Отговор на това не мога да дам и остава единствено да чакаме практиката на контролните органи и най-вече на съда.

Да припомним още и

в кои други нормативни актове има изискване за разработване на инструкции за безопасна работа?

В редица нормативни актове, свързани със здраве и безопасност са поставени изисквания за разработвае на инструкции.

Инструкции при работа с опасно оборудване

В чл. 166 на Наредба 7/1999 г. се казва, че „При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.“

Инструкции при извършване на строително-монтажни работи

Съгласно чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. строителят е длъжен да осигури изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР.

Тук намираме и аналог на алинея 2 на чл. 277 КТ: инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона.

Инструкции при експлоатация на електрически съоръжения

В Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането има няколко места, в които се сопменава за инструкции

Повече за съдържанието на описаните до тук инструкции можете да прочетете в статията „Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа„.

Още изисквания за инструкции

 • За всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа (Наредба 7/1999)
 • Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя.
 • Работодателят разработва и утвърждава разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
 • Работодателят предоставя на работещите инструкции и/или правила и указания, които трябва да се изпълняват за осигуряване на безопасността и здравето на всички, които могат да бъдат застрашени, когато се извършва работа с електрокари и мотокари.
 • Ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.

В статия в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА разглеждаме всички нормативните изисквания от посочените, както и сме добавили още някои нормативни изисквания, свързани с инструкции – кога се изискват, с какво съдържание и на кого трябва да се предоставят ↓

Нормативни изисквания за инструкции за безопасна работа и тяхното съдържание

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Какво означава отмяната на чл. 277 КТ?”

 1. Според мен променя някои неща. Чл. 277 е се цитира като основание за разработване е утвърждаване на Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, т.е. изискването е за нормативен документ, какъвто, според мен инструкциите не са и не могат да бъдат. С отмяната на този член отпада отговорността на работодателя да организира изпълнение то на законовите разпоредби и по този начин, спазването им е вече отговорност на самите работещи.

  Отговор
  • Здравейте,
   Всъщност чл. 277 КТ изискваше утвърждаване на правила за осигуряване на ЗБУТ, а не на правилниК – текстът на члена е цитиран в началото на статията.
   Както се казва, една буквичка по-малко, а каква голяма разлика прави :)

   Отговор
 2. Според мен отмяната на чл. 277 КТ не променя нищо. Разбира се, инструкции трябва да се разработват за всяка
  машина, съоръжение и/ или вид дейност и да се поставят на място достъпно за всеки работещ, ако искаме
  осигуряването на БЗР, да не е само „празно“ понятие.

  Отговор
  • Абсолютно съм съгласна с Вас, госпожо Стойкова,
   в края на краищата не всичко опира до буквата на закона, а и до смисъла на това, което се прави. Инструкциите не се изготвят за показване на инспектори и одитори, а са предназначени за работещите.
   Когато си купих най-обикновена готварска печка, поставих упътването за работа до нея. След това докато свикна, си правих справки. Странно ли звучи? :)

   Отговор