Какво означава отмяната на чл. 277 КТ?

Продължете с четенето на Какво означава отмяната на чл. 277 КТ?