Места и дейности в строителството с риск от падане от височина

Работа на височинаПадането от височина е водещата причина за трудови злополуки в строителството – по статистически данни почти половината злополуки са в резултат на падане от височина.

Анализът на този травматизъм показва, че най-опасни и с най-голям дял трудови злополуки с падане от височина са следните строителни дейности:
– монтаж на сглобяеми елементи и оборудване – 23% от злополуките;
– земни /изкопни/ работи – 15 %;
– покривни работи – 13 %;
– зидарски работи – 12 %.

С други думи, това са дейностите, при които има най-висок риск от падане от височина. Необходимо да е да се отбележи още, че често падането е причинено от загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи, движещи се или недобре закрепени предмети или съоръжения. Поради това и добре познатите ни мерки, свързани с работа с преносими стълби, на скеле и използване на колективни средства за защита при риск от падане от височина трябва да бъдат прилагани съвместно със защита от падащи предмети.

Местата, дейностите, машините и съоръженията, които се определят като такива, където риск от падане от височина съществува или може да възникне са следните:

• преносими стълби;
• скелета;
• покриви;
• контури на работните площадки
• повърхности намиращи се на височина над 1,50 m и отвори в тях;
• монтажни и ремонтни работи на височина (включително монтаж и демонтаж на скелета, строителни подемници и др. съоръжения);
• автовишки;
• временни и постоянни работни платформи;
• рампи;
• строителни подемници и приемните им площадки;
• денивелации на земната повърхност, траншеи и изкопи;
• извършване на зидаромазачески работи над нивото на главата, изискващи използването на приспособления;
• отвори на стълбищни клетки, асансьори и инсталационни шахти;
• стенни отвори;
• кофражни, арматурни и бетонни работи;
• монтаж на външни и фасадни елементи;
• почистващи операции по фасадата и прозорците.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.