Места и дейности в строителството с риск от падане от височина

Падането от височина е водещата причина за трудови злополуки в строителството – по статистически данни почти половината злополуки са в резултат на падане от височина.

Анализът на този травматизъм показва, че най-опасни и с най-голям дял трудови злополуки с падане от височина са следните строителни дейности:

 • монтаж на сглобяеми елементи и оборудване – 23% от злополуките;
 • земни /изкопни/ работи – 15 %;
 • покривни работи – 13 %;
 • зидарски работи – 12 %.

С други думи, това са дейностите, при които има най-висок риск от падане от височина.

Необходимо да е да се отбележи още, че често падането е причинено от загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи, движещи се или недобре закрепени предмети или съоръжения.

Поради това и добре познатите ни мерки, свързани с работа с преносими стълби, на скеле и използване на колективни средства за защита при риск от падане от височина трябва да бъдат прилагани съвместно със защита от падащи предмети.

Местата, дейностите, машините и съоръженията, които се определят като такива, където риск от падане от височина съществува или може да възникне са следните:

 • преносими стълби;
 • скелета;
 • покриви;
 • контури на работните площадки
 • повърхности намиращи се на височина над 1,50 m и отвори в тях;
 • монтажни и ремонтни работи на височина (включително монтаж и демонтаж на скелета, строителни подемници и др. съоръжения);
 • автовишки;
 • временни и постоянни работни платформи;
 • рампи;
 • строителни подемници и приемните им площадки;
 • денивелации на земната повърхност, траншеи и изкопи;
 • извършване на зидаромазачески работи над нивото на главата, изискващи използването на приспособления;
 • отвори на стълбищни клетки, асансьори и инсталационни шахти;
 • стенни отвори;
 • кофражни, арматурни и бетонни работи;
 • монтаж на външни и фасадни елементи;
 • почистващи операции по фасадата и прозорците.

Илюстрирано ръководство с добри практики в строителството

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.