Обяснителна бележка относно трудова злополука

Вестник „Стършел“ – 13.09.2002 Из бюлетина на австралийската Комисия за обезщетение на пострадалите при трудови злополуки Уважаеми господине, Пиша ви в отговор на молбата за допълнителна информация към т. 3 … Още

Офисът е опасно място

Офисът наистина може да бъде опасно място. Дали защото пострадалите в офис са по-добре запознати с нормативната база и дори и малкото изкълчване веднага се регистрира като трудова злополука, дали защото наистина доста по-често се случва да се изкълчи глезен поради бързо „слизане“ по стълби.

Както и да го погледнем, със сигурност не трябва да гледаме на офиса и работата с компютър като на нещо абсолютно безопасно и да се чудим какво толкова можем да говорим на периодичните инструктажи. Освен „да не бъркат с пръсти в контакта“ и „да не скачат през прозореца“. Ето един весел пример какво може да ви се случи на работното място – хем усмихващ, хем поучителен.

ОщеОфисът е опасно място

Основни рискове в предприятията за производство на пластмаси и каучук

В икономическата дейност „Прозводство на каучук и пластмаси” условията на труд се характеризират със силно изявени рискове по много елементи на условията на труд. В отделните фази на тази индустрия … Още