Какви наредби чакаме до края на 2009

Останаха два месеца до края на 2009 година и реших, че е време да разгледаме Националната програма по безопасност и здраве при работа, за да се подготвим за предстоящите промени в нормативната база, касаеща осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2009 година (НПБЗР – 2009 г.) е разработена на основание Решение на Министерския съвет от 26 юни 2008 г.
Тя е първата годишна програма, свързана с изпълнението на целите, заложени в Стратегията по безопасност и здраве при работа на Република България за 2008-2012 г.

Чети нататъкКакви наредби чакаме до края на 2009

Разликата между трудов и граждански договор – тълкувателно решение на Върховния съд

Тълкувателно решение N: 86 от 27.II.1986 г., ОСГК

1. Договорът за краткотрайна услуга по чл. 3, буква „а“ от правилника за прилагане на дял III от КТ е трудов договор.
2. Извършването на краткотрайна услуга по чл. 3, буква „а“ ППД III КТ от работник или служител, намиращ се в трудово правоотношение с друго предприятие, не представлява съвместителство по чл. 74 КТ.
3. Когато работник или служител с основна месторабота в едно предприятие има сключен трудов договор по съвместителство с друго предприятие, може да сключи трети или четвърти трудов договор за извършване на краткотрайни услуги по чл. 3, буква „а“ ППД III КТ, ако сумирано работното време във всички предприятия не нарушава междудневната и междуседмичната почивка, предвидени в чл. 50 и 51 КТ.
4. Трудовото възнаграждение, получено на основание чл. 21 КТ, не представлява незаконен доход по смисъла на чл. 31 ЗСГ.
5. По трудов договор за краткотрайна услуга по чл. 3, буква „а“ ППД III КТ може да се изпълнява и юрисконсултска длъжност. Този договор не противоречи на указ N: 1842 за адвокатурата.

Чети нататъкРазликата между трудов и граждански договор – тълкувателно решение на Върховния съд

Как да учредим Група по условия на труд (ГУТ)

Реших да започна поредица публикации, свързани с Комитетите и Групите по условия на труд или накратко КУТ и ГУТ. За мнозина те са нещо твърде неясно като функции и възможности … Чети нататък

Багерите убиват

На втори октомври 33-годишният Валентин Трампов от смолянското село Могилица почина след като се преобърна с управлявания от него багер от 20 метрова височина. Злополуката става на новостроящ се път. При преобръщането със строителната машина Трампов получава множество тежки наранявания на гръдния кош, белия дроб и сърцето. Колеги на загиналия предоплагат техническа неизправност на багера. Познати на загиналия изказаха предположения за техническа неизправност на багера.

И месец септември не беше подминат от смъртна трудова злополука. 46-годишен мъж загина района на Велинград. При извършване на изкопни работи до село Драгиново фадромата се обърнала и затиснала работника. Той починал на място.

Чети нататъкБагерите убиват