ГИТ глоби Новера, Чистота, Волф и Дитц с по 20000 лева

Дирекция „Инспекция по труда“ в София е съставила актове на „Новера“, „Чистота“ АД, „Волф“ и „Дитц“ за неоказване на съдействие на контролен орган, съобщи директорът на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) Румяна Михайлова на пресконференция в социалното министерство, цитирана от БТА.

Чети нататъкГИТ глоби Новера, Чистота, Волф и Дитц с по 20000 лева

Съдебната практика: Непризната злополука след работно време

гр. София, 06.03.2009 г. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Адм. колегия, ІІІ Б състав в открито съдебно заседание на 11.02.2009 г. Производството е по реда на чл. 118 от Кодекса за социално … Чети нататък

Тотю Младенов се върна към инспекционните си години

Министърът на труда и социалната политика участва във внезапма проверка, проведена в шивашка фирма в Кюстендил. Министърът изненада собственика на „Витал“ ЕООД, появявайки се на портала на предприятието, пише „Стандарт“.
Проверката е съвместна на Инспекцията по труда и на Териториалната дирекция на НАП и е заради издадено предписание от местната инспекция по труда във връзка с начислени, но неиздължени на работниците заплати.
Собственикът на фирмата Ваньо Костадинов не позволи журналистите да присъстват на проверката.

Чети нататъкТотю Младенов се върна към инспекционните си години