Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

Представям Ви един материал, публикуван в списание „Информационен бюлетин по труда“ , който има за цел да обобщи видовете обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. Съгласно Кодекса на труда има … Чети нататък

Европейски фотоконкурс по безопасност и здраве с награден фонд 7000 евро

Паневропейският фотоконкурс е организиран от Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд с цел да повиши информираността относно професионалната безопасност и здраве. Мисията на Агенцията е „да направи работните места в Европа по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни.“

Чети нататъкЕвропейски фотоконкурс по безопасност и здраве с награден фонд 7000 евро

Съдебна практика: Отговорност за неизправност на работно оборудване

Чл. 173 ал. 1 от Наредба № 7/1999 г. касае отговорността на работодателя за въвеждане в експлоатация на работното оборудване . Неправилно използване на работното оборудване, не може да се … Чети нататък

Рискови фактори за мускулно-скелетни смущения в строителството – част 1

Мускулно-скелетните смущения са свързани с цялата поредица от епизодични болки, повтарящи се болки (за които не може да бъде поставена диагноза) до увреждания на опорнодвигателния апарат в резултат на продължителна … Чети нататък

Рискови фактори за мускулно-скелетни смущения в строителството – част 2

Продължаваме с втората част на рисковите фактори в строителството, които могат да доведат до мускулно-скелетни смущения – от епизодични болки до увреждания. Липса на място, неравни и нестабилни повърхности Рискът … Чети нататък