Основни пропуски при работа с препарати за растителна защита

Настоящата статия е изготвена въз основа на данни от проведени проверки на Инспекция по труда в сектор Земеделие. Ако обобщим установените нарушения основните пропуски  при работа с препарати за растителна … Чети нататък

Най-доброто ЛПС при работа на височина

Кое е най-доброто защитно средство при работа на височина?

Добрите (и силни) приятели, разбира се. Вижте сами:

работа на височина

Още забавни снимки…

Чети нататъкНай-доброто ЛПС при работа на височина

Изисквания за обучение на КУТ и ГУТ

Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучение на КУТ и ГУТ е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по … Чети нататък

Право на Европейския съюз по безопасност и здраве при работа

право на европейския съюз

Тази статия е посветена на правото на Европейския съюз и Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Вероятно ще се съгласите с мен, че работата на … Чети нататък