Организиране на ергономично работно място

СТОЛ – изисквания:
• да осигурява достатъчно свободно пространство в работната област
• облегалка с възможност за настройка на наклона
• седалка с възможност за настройка на височината
• да е подвижен (на колела)
• стабилност (например 5 колела)
• тапицерия от порест материал

Чети нататъкОрганизиране на ергономично работно място

Парламетът одобри Конвенция за условия на труд в риболовния сектор

Парламентът одобри решение да вземе акт от Конвенция номер 188 за работата в риболовния сектор, 2007 г. и от Препоръка номер 199 за работата в риболовния сектор, 2007 г.

Конвенция № 188 и Препоръка № 199 за труда в риболовния сектор бяха приети на 96-ата сесия на Международната конференция на труда на 14 юни 2007 г. в Женева. Те са съобразени с изискванията на глобализацията по отношение на този разширяващ се сектор, в който работещите са изложени на значителни опасности и трудности. Целта на конвенцията е да осигури на заетите в риболова:
– по-добри, безопасни и здравословни условия на труд и медицински грижи в морето и на кея за ранените и болни работници;
– достатъчно време за почивка с оглед безопасността и здравето на работещите;
– защита чрез трудов договор и социално осигуряване.

Чети нататъкПарламетът одобри Конвенция за условия на труд в риболовния сектор

Санкции за България заради речната безопасност

България все още не отговаря на европейските изисквания за речна безопасност и е заплашена от сериозни санкции, ако до края на 2009 година не изпълни ангажиментите си към Брюксел. Това съобщи Златко Кузманов от Министерството на транспорта на семинар за усвояването на европейските пари.

„У нас е все още почти невъзможно да се проследи дистанционно кораб в река Дунав. Страната ни дълго време отлагала инвестиция в информационна система за речна безопасност и това е довело до закъснение спрямо другите европейски градове”, обясни Златко Кузманов от държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Чети нататъкСанкции за България заради речната безопасност

За задължителното работно облекло не се дължат осигурителни вноски

Вержиния ЗАРКОВА, експерт в НОИ

В Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителните вноски се казва, че не се дължат вноски върху:

– стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт

– стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор.

Чети нататъкЗа задължителното работно облекло не се дължат осигурителни вноски

Българите и румънците с най-дългата работна седмица в Европа

Българите и румънците имат най-дългата работна седмица в рамките на Европейския съюз. Работната седмица в България и Румъния е средно 41,7 часа. След нас остават британците, работещи средно по 41,4 … Чети нататък