Добри практики при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа

При извършването на проверки по факторите на работната среда през 2005 г. от областни инспекции по труда са установени следните предприятия и служби по трудова медицина с добра практика по предотвратяване и минимизиране на риска за здравето при експозиция на шум при работа:

Област Благоевград

В „Перивол”АД- Разлог водещите колела на банцизите са облепени с гумени ленти за намаляване на шума.
В „ГБС – Благоевград”АД – Благоевград е направена обшивка и са поставени уплътнения в кабината на оператора на бетоновия център за шумоизолация.
В „Хамефа България”ООД – Разлог се използва многооперационен робот за обслужване на най-шумните машини.

Област Бургас

Добра практика има в „Лукойл -ТЕЦ-Бургас“, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Яна“ АД, ЕТ „Дизайн-Шопов“.
В тези фирми има актуални измервания на фактора шум на работните места, извършени от акредитирани лаборатории, поставени са предупредителни знаци на работните места с шум над 90 dB (A). Разработен и внедрен е физиологичен режим на труд и почивка и стая за периодичен отдих на работещите с ниво на шума в тях не по-вече от 65 dB (A). Провеждат се задължителни предварителни и периодични прегледи на работещите с оглед установяване на въздействието на шума. Ограничаването на въздействието на шума е извършено чрез звукопоглъщаща обработка на стените, дистанционно управление на машините и съоръженията.

Чети нататъкДобри практики при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа

Стресът при работа – подценяван проблем на работното място

н. с. Д. Велкова, дп, Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене сп. Безопасност и трудова медицина, 2002, бр. 3, стр. 15-18 Превенцията на стреса на работното място е … Чети нататък

Водещ инженер на Toyota почина от работен стрес

Японското бюро по труда обяви, че един от главните инженери на Toyota е починал вследствие на прекомерна работа, съобщи AP. 45-годишният японец е бил под голям стрес като водещ инженер … Чети нататък

Какво е професионален стрес?

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида.

Стресът се появява тогава, когато реакцията на възбуда настъпва прекалено често и е с висока интензивност и продължителност.

Според NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) професионалният стрес е съвкупност от негативни физически и емоционални реакции, които възникват при несъответствие между изискванията на работата и способностите, средствата или потребностите на работещия. Този стрес може да породи здравословни проблеми и дори да предизвика произшествия.

Чети нататъкКакво е професионален стрес?

Стресът на работа повишава риска от рак на гърдата

Жените, подложени на хроничен стрес на работното си място, с 30% по-често заболяват от рак на гърдата в сравнение с онези, чиято работа не е съпроводена от стрес, съобщава списание Epidemiology. До този извод са стигнали шведски и британски учени. Те се базират на изследване, проведено сред 36 000 работещи жени на възраст между 30 и 50 години.

Участничките, които живеят в Швеция, са били наблюдавани от 1990 г. до 2004 г. През това време 767 жени са развили рак на гърдата.

Чети нататъкСтресът на работа повишава риска от рак на гърдата