Опасности при работа на покриви

Safety working at height

Най-добрият начин да се предотврати падане от или пропадане през покрив е първо, човек да не се качва на него. Но все пак има работи, които трябва да бъдат свършени. … Чети нататък

Лекар трудова медицина търси работа

Днес попаднах на една обява за търсене на работа. Беше озаглавена точно така „Лекар трудова медицина търси работа“. Текстът обаче на въпросната обява беше следния: Предлагам нотариално заверени дипломи на … Чети нататък

Контрол на отделящите се изпарения по време при обработка на пластмаси

Контрол на отделящите се изпарения по време при обработка на пластмаси

Увод Този информационен лист дава съвети за контрол на отделящите се изпарения по време на формоване, екструдиране и подобни процеси при обработка на пластмаси. Той акцентира върху необходимостта от намаляване … Чети нататък

Решения за минимизиране на рисковете от шума

Предприемане на стъпки за превенция или контрол на рисковете

1) Там, където е възможно, елиминирайте източника на шум
При всяко снабдяване на вашето предприятие с оборудване въведете политика „без шум или с нисък шум”. Няколко държави-членки имат бази данни на оборудване, които могат да бъдат от полза в този процес. Как е инсталирано оборудването – и къде е разположено то – също може да има голямо значение по отношение експозицията на шум на работещите. Такова значение може да има и проектирането на работната среда.

2) Контролирайте експозицията на шум при източника

Често не е възможно нито физически, нито практически да се елиминират източниците на шум. Има редица начини, обаче, да се намали експозицията на работещите:

Чети нататъкРешения за минимизиране на рисковете от шума

Добри практики при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа

При извършването на проверки по факторите на работната среда през 2005 г. от областни инспекции по труда са установени следните предприятия и служби по трудова медицина с добра практика по предотвратяване и минимизиране на риска за здравето при експозиция на шум при работа:

Област Благоевград

В „Перивол”АД- Разлог водещите колела на банцизите са облепени с гумени ленти за намаляване на шума.
В „ГБС – Благоевград”АД – Благоевград е направена обшивка и са поставени уплътнения в кабината на оператора на бетоновия център за шумоизолация.
В „Хамефа България”ООД – Разлог се използва многооперационен робот за обслужване на най-шумните машини.

Област Бургас

Добра практика има в „Лукойл -ТЕЦ-Бургас“, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Яна“ АД, ЕТ „Дизайн-Шопов“.
В тези фирми има актуални измервания на фактора шум на работните места, извършени от акредитирани лаборатории, поставени са предупредителни знаци на работните места с шум над 90 dB (A). Разработен и внедрен е физиологичен режим на труд и почивка и стая за периодичен отдих на работещите с ниво на шума в тях не по-вече от 65 dB (A). Провеждат се задължителни предварителни и периодични прегледи на работещите с оглед установяване на въздействието на шума. Ограничаването на въздействието на шума е извършено чрез звукопоглъщаща обработка на стените, дистанционно управление на машините и съоръженията.

Чети нататъкДобри практики при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа