Как стават злополуките: Системна теория

Системата представлява група от редовно взаимодействащи се и взаимосвързани компоненти, които заедно формират единно цяло. Това определение е основата на системната теория на причините за злополуки. Тази теория системата като съставена от следните компоненти: човек – машина – среда. Вероятността за възникване на злополука се определя от начина, по който тези компоненти си взаимодействат. Промените … Чети нататък

4 мита за жегите

Тъй като високите температури продължават с пълна сила, работата на открито също продължава да бъде сериозен риск за здравето и безопасността на работещите. От една страна, стресът от това, което се работи, от друга страна – стресът за тялото, произлизащ от необходимостта да се оттърве от топлината. Работещите трябва да знаят как да се справят … Чети нататък

Обучение за длъжностни лица по ЗБУТ във Варна – ниво „напреднали“

През лятото отиваме в морската ни столица за да дискутираме безопасност и здраве при работа :) На 27 и 28 юли 2017 година ще се проведе лятното ни обучение за напреднали, на което задълбаваме в нормативните изисквания и добри практики, за да обменим опит как се справяме в заплетени за инструктажите, пък да приложим новата … Чети нататък