Kвоти за хора с увреждания – задължения на работодателя

Квоти за хората с увреждания

Поради актуалността на темата, публикуваме и тук разработената от нашия екип за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА процедура по изпълнение на новите изисквания на Закона за хората с увреждания. Въведение От … Чети нататък

Как да направим оценка на риска при работа с химични агенти

оценка на риска при работа с химични агенти

Няколко пъти до момента сме писали за оценката на риска и общите принципи са приложими за всеки един фактор, свързан със здравето и безопасността при работа. Химичните агенти, обаче, попадат … Чети нататък

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – София, 6-7.11.2018

Обучение по ЗБУТ за напредали на 6-7 ноември 2018

Ето че дойде време и за нашето есенно обучение за напреднали в София. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО