Обучение по ЗБУТ за напреднали

Обучение по ЗБУТ за напреднали – 12-13.05.2022 г.

Споделяме одиторски и консултантски опит и наблюдения през последните години по отношение на затруднения или пропуски, които се допускат в организацията и изпълнението на дейностите.

Сагата „Хотел Вероника“

На 8 април 2015-а година при извършване на демонтаж на носещите конструктивни елементи 11-етажният хотел „Вероника“ в кк Слънчев ден … Още