Tрудовите злополуки и смъртните случаи се увеличиха през 2017-а година

Сухопътен транспорт с най-много злополуки през 2017 г.

Статистиката, публикувана от Националния осигурителен институт показва увеличение на трудовите злополуки и смъртните случаи през предходната година. През 2017-а година са регистрирани общо 2911 трудови злополуки, от които 2318 са станали … Чети нататък

(Не)научени уроци: Злополуки с киселини

В тази статия ще припомним някои от злополуките в България и по света, свързани с изгаряне от киселина. Някои от тях, за съжаление, завършват трагично. Злополука при разтоварване на киселина … Чети нататък

Да направим най-голямата безплатна библиотека с инструкции за безопасна работа и така да си помогнем взаимно

Създаваме заедно

Изпратете ни ваши инструкции за безопасна работа, които все още не са налични в нашата библиотека, а ние ще Ви се отблагодарим подобаващо.

За всяка изпратена от вас инструкция, която публикуваме тук в Otgovori.Info, ще получите по ден безплатен достъп до нашата информационна система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Сподели инструкция – вземи безплатен достъп до ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ще проверява Инспекция по труда през 2018-а?

Главна инспекция по труда

И тази година разглеждаме за вас Годишния план за дейността на ИА ГИТ, за да видим какви ще бъдат акцентите при извършване на проверки през 2018-а година. Проверки във фирми … Чети нататък

Проверете нивото на своето емоционално прегаряне (burn-out)

Бърнаут

Макар понякога професията на експерта по ЗБУТ да се приема за административна, всъщност тя е свързана с често взаимодействие с хора и то на различно йерархично ниво – работодател, ръководители, … Чети нататък