Ролята на ръководителя при управление на стреса

Най-общо основните функции на началника са две: – да осигури изпълнението на работната задача и да се грижи за емоционалния климат в групата, която ръководи. Ще ги разгледаме последователно. І. … Чети нататък

Повишен риск от рак на простата при сменна работа

Възможно е рискът от рак на простатата да е по-голям при мъжете работещи на ротационен сменен режим. Японски учени са установили , че при такива вероятността от рак на простатата … Чети нататък

Разпознаване на радиационното увреждане и поведение при радиационни инциденти

* Автори: С. Топалова, В. Захариев, Ж. Джунова, Р. Георгиева От откриването на йонизиращите лъчения през 1895 г. познанията ни за вредното им действие непрекъснато нараства. Независимо от значителното развитие … Чети нататък

Как да изготвим списък на лични предпазни средства

ОБЗР

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин (например чрез колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на … Чети нататък