Ревизионна книга по чл. 408 от Кодекса на труда – отменено изискване

ВНИМАНИЕ, ОТМЕНЕНО ИЗИСКВАНЕ: Задължението за наличие на ревизионна книга за вписване констатациите на контролните органи е отменено със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, … Чети нататък

Открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Попълнете тази Фирмена справка за здравето и открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа! Това ще отнеме 15 минути от Вашето време, за да установите по какъв начин промоцията на здравето е част от дейностите на работното място.

Фирмената справка за здравето Ви позволява да тествате Вашата политика и активности по Промоция на здравето на работното място. На базата на въпросите Вие самостоятелно ще оцените качеството на мерките по промоция на здравето на работното място във Вашата фирма или организация. Справката е структурирана около четири здравни теми: непушене, физическа активност, хранене и стрес. Всеки въпрос изисква отговор ДА или НЕ. За да получите пълноценен отговор е необходимо да отговорите на ВСИЧКИ въпроси.

Чети нататъкОткрийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Чек лист за проверка на техническата безопасност при поддръжка на транспортни средства

Този анкетен лист е разработен от Димитър Димитров и Ердоан Хаджиев и е част от тяхната статия АНАЛИЗ НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС В ТРАНСПОРТА, публикувана в … Чети нататък

Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната среда. Чрез него се определят причинните връзки между изходните аварийни събития, отнасящи се към откази на оборудването и грешки на персонала, и последствията от тях. С изследването се определя вероятността за протичане на нежелано събитие и възможността за неговото предотвратяване. Набелязват се мерки за предотвратяване на събитието и за отстраняване на вредните въздействия чрез усъвършенстване на изследваните обекти.

Чети нататъкРъководство за анализ на риска от големи аварии

Падане от височина – колективни предпазни средства за защита

Описаните защитни средства не изчерпват пълното разнообразие от технически решения прилагани в практиката. Когато се използват, трябва да се съобразят със спецификата на всеки конкретен обект. Парапети Предпазно съоръжение на … Чети нататък