Открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Попълнете тази Фирмена справка за здравето и открийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа! Това ще отнеме 15 минути от Вашето време, за да установите по какъв начин промоцията на здравето е част от дейностите на работното място.

Фирмената справка за здравето Ви позволява да тествате Вашата политика и активности по Промоция на здравето на работното място. На базата на въпросите Вие самостоятелно ще оцените качеството на мерките по промоция на здравето на работното място във Вашата фирма или организация. Справката е структурирана около четири здравни теми: непушене, физическа активност, хранене и стрес. Всеки въпрос изисква отговор ДА или НЕ. За да получите пълноценен отговор е необходимо да отговорите на ВСИЧКИ въпроси.

Чети нататъкОткрийте дали Вашата фирма или организация може да подобри управлението на здравето при работа!

Чек лист за проверка на техническата безопасност при поддръжка на транспортни средства

Този анкетен лист е разработен от Димитър Димитров и Ердоан Хаджиев и е част от тяхната статия АНАЛИЗ НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС В ТРАНСПОРТА, публикувана в … Чети нататък

Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Анализ на риска от големи аварии

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната … Чети нататък

Падане от височина – колективни предпазни средства за защита

Описаните защитни средства не изчерпват пълното разнообразие от технически решения прилагани в практиката. Когато се използват, трябва да се съобразят със спецификата на всеки конкретен обект. Парапети Предпазно съоръжение на … Чети нататък

Въздействие на шума върху здравето на работещите

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни, от които са:

Параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум).

Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен.
Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния);

Експозиция на шумовото въздействие в хода на работната смяна – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция.

Характер на извършваната дейност – предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение труд.

Наличие на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.

Чети нататъкВъздействие на шума върху здравето на работещите