Върнаха допълнителните пари за вредни условия на труд, но само за военните

Някои от вас сигурно си спомнят, че до преди няколко години се изчисляваха точки за работа при вредни условия на труд, след което работещите получаваха допълнителни суми към заплатите в зависимост от изчислените точки. Това ставаше по Наредбата за комплексно оценяване условията на труд.

През 2005 г. бе отменено Постановлението, с което влизаше в сила наредбата, защото постановката за опазване на здравето на работещите е да се дават пари за създаване на по-добри условия на труд, а не като компенсация за влошено здраве.

Ето че през тази година отново се завръща добре забравеното старо, но само за военнослужещите. Тъй като не съм работела с представители на Министерство на отбраната, едва преди няколко дни по случайност се запознах с Наредба № Н-3 от 8 февруари 2011 г.за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Съгласно наредбата допълнително възнаграждение за пълен работен месец се определя, като сборът от точките на оценката за рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1 се умножи по стойността за една точка – 0,20 лв.

Новата наредба вкарва в ред изискванията за извършване на измервания на факторите на работната среда, но напомням – само за Министерство на отбраната. В нея се казва, че „протоколите имат срок на действие 3 години“, но и че в случаите, в които са налице данни за факторите на работната среда от съществуващите паспорти (формуляри, атестати) на машини и съоръжения, измерване не се извършва, като за нуждите на тази наредба се изполват тези данни.

Знаете, че често някак по подразбиране и при нас се казва, че протоколите от измерванията са с годност три години. Използвам момента да напомня, че това е останало разбиране от въпросната действала до 2005 г. Наредба за комплексно оценяване условията на труд, в която също бе указана тази периодичност. С отмяната й, остана само изискването за периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

По-интересно за мен е второто условие, което би могло да спести много средства и нерви и на цивилните работодатели, когато имат документация, в която се посочват данни. Тъй като в момента изрично никъде не е написано, че не са необходими измервания при наличие на такива данни, то тълкуванието е оставено в ръцете на инспекторите по труда, а то обикновено е в посока задължаване на работодателя да организира измерване дори при съвсем нови машини.

Интерес за специалистите ще представлява и Приложение 1 на Наредба № Н-3 от 8 февруари 2011 г., в което е направено градиране на риска във връзка с конкретни стойности на температура, шум, вибрации, осветление и електромагнитни полета, както и гранични стойности на химични агенти.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.