Пет основни правила за безопасна поддръжка

В Европейската седмица за безопасна поддръжка продължаваме със статиите по темата. Поддръжката е процес, който започва преди началото на изпълнение на самата задача и приключва, след като работата бъде проверена, обявена за изпълнена и след като се попълни съответната документация. Днес ви представям петте основни правила за безопасна поддръжка.

#1 Планирайте поддръжката

Определете обхвата на задачата: какво е необходимо да се извърши, колко време е необходимо за задачата, как ще повлияе задачата на другите работници и дейности на работното място.

Идентифицирайте на опасностите: например електричество, излагане на въздействието на опасни вещества, тясно пространство, подвижни машинни части, падане или пропадане, тежки предмети, които трябва да се преместват, труднодостъпни части.

Определете какво е необходимо за дейността: умения и брой работници, които да се включат в извършването на работата, на кого трябва да се докладва за евентуални проблеми, инструменти, които трябва да се използват, лични предпазни средства (ЛПС) и др.

Осигурете безопасен достъп до зоната за работа и способи за (бърза) евакуация.

Определете какви обучения и информация трябва да бъдат осигурени за работещите: за да гарантирате компетентността на работниците и тяхната безопасност, изисквания към подизпълнтелите.

#2 Осигурете безопасно работно място

Предприемете мерки за да ограничите и намалите оценените рискове. Например електрозахранването на оборудването, по което ще се работи, трябва да бъде изключено и да се използва договорената система за блокиране.

Трябва да се постави предупредителна табела с датата и часа на блокиране, както и с името на лицето, упълномощено да отстрани блокировката.

По този начин безопасността на работника, извършващ поддръжка на машината, няма да бъде застрашена от възможността някой да я включи по невнимание, при което последният също може да бъде засегнат, например ако машината не е в състояние да функционира безопасно (ако е с отстранени предпазители).

Работниците трябва да гарантират, че в работната зона може да се влиза и излиза безопасно, в съответствие с плана за работа.

#3 Използвайте подходящо оборудване

Работниците, изпълняващи задачи по поддръжката, трябва да разполагат с подходящите инструменти и оборудване, които понякога се различават от обичайно използваните.

Възможно е да работят в зони, различни от обичайните работни пунктове, и да са изложени на много опасности. Следователно трябва да имат също подходящи
ЛПС.

Например работници, почистващи или подменящи филтри на смукателна вентилация, може да са изложени на концентрации на прах, много по-високи от нормалните за съответното работно място. Достъпът до тези филтри, често разположени в зоната на покрива, трябва също да се обезопаси.

#4 Спазвайте предвидените мерки за безопасност

Планът за работа трябва да се спазва дори когато времето не достига: съкращаването на процедурите може да струва много скъпо и да доведе до злополуки, нараняване или повреждане на имущество. Ако се случи нещо непредвидено, може да се наложи да бъдат уведомени началниците и/или да се консултират други специалисти.

Много е важно да се помни, че излизането извън обхвата на собствените умения и компетенции може да доведе до много сериозна злополука.

#5 Проверете дали е безопасно

Когато всичко бъде проверено и обявено за безопасно, задачата може да се счита за изпълнена, блокировките — да се отстранят, началниците и другите работници — да се уведомят.

При дейностите по поддръжка работниците може да са изложени на риск, но липсата на поддръжка може да изложи на риск повече работници.

Запомнете: когато извършвате дейности по поддръжка, вашето здраве и безопасност, а също здравето и безопасността на вашите колеги, зависят от качеството на вашата работа.

За статията са използвани материали на Европейската кампания 2010—2011 „Поддържай безопасно работно място“.

Видеозапис „Организация на безопасната работа с машини и оборудване“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.