Пет основни правила за безопасна поддръжка

Европейска седмица за безопасна поддръжкаВ Европейската седмица за безопасна поддръжка продължаваме със статиите по темата. Поддръжката е процес, който започва преди началото на изпълнение на самата задача и приключва, след като работата бъде проверена, обявена за изпълнена и след като се попълни съответната документация. Днес ви представям петте основни правила за безопасна поддръжка.

#1 Планирайте поддръжката

Определете обхвата на задачата: какво е необходимо да се извърши, колко време е необходимо за задачата, как ще повлияе задачата на другите работници и дейности на работното място.

Идентифицирайте на опасностите: например електричество, излагане на въздействието на опасни вещества, тясно пространство, подвижни машинни части, падане или пропадане, тежки предмети, които трябва да се преместват, труднодостъпни части.

Определете какво е необходимо за дейността: умения и брой работници, които да се включат в извършването на работата, на кого трябва да се докладва за евентуални проблеми, инструменти, които трябва да се използват, лични предпазни средства (ЛПС) и др.

Осигурете безопасен достъп до зоната за работа и способи за (бърза) евакуация.

Определете какви обучения и информация трябва да бъдат осигурени за работещите: за да гарантирате компетентността на работниците и тяхната безопасност, изисквания към подизпълнтелите.

#2 Осигурете безопасно работно място

Предприемете мерки за да ограничите и намалите оценените рискове. Например електрозахранването на оборудването, по което ще се работи, трябва да бъде изключено и да се използва договорената система за блокиране. Трябва да се постави предупредителна табела с датата и часа на блокиране, както и с името на лицето, упълномощено да отстрани блокировката. По този начин безопасността на работника, извършващ поддръжка на машината, няма да бъде застрашена от възможността някой да я включи по невнимание, при което последният също може да бъде засегнат, например ако машината не е в състояние да функционира безопасно (ако е с отстранени предпазители). Работниците трябва да гарантират, че в работната зона може да се влиза и излиза безопасно, в съответствие с плана за работа.

#3 Използвайте подходящо оборудване

Работниците, изпълняващи задачи по поддръжката, трябва да разполагат с подходящите инструменти и оборудване, които понякога се различават от обичайно използваните. Възможно е да работят в зони, различни от обичайните работни пунктове, и да са изложени на много опасности. Следователно трябва да имат също подходящи
ЛПС.

Например работници, почистващи или подменящи филтри на смукателна вентилация, може да са изложени на концентрации на прах, много по-високи от нормалните за съответното работно място. Достъпът до тези филтри, често разположени в зоната на покрива, трябва също да се обезопаси.

#4 Спазвайте предвидените мерки за безопасност

Планът за работа трябва да се спазва дори когато времето не достига: съкращаването на процедурите може да струва много скъпо и да доведе до злополуки, нараняване или повреждане на имущество. Ако се случи нещо непредвидено, може да се наложи да бъдат уведомени началниците и/или да се консултират други специалисти. Много е важно да се помни, че излизането извън обхвата на собствените умения и компетенции може да доведе до много сериозна злополука.

#5 Проверете дали е безопасно

Когато всичко бъде проверено и обявено за безопасно, задачата може да се счита за изпълнена, блокировките — да се отстранят, началниците и другите работници — да се уведомят.

При дейностите по поддръжка работниците може да са изложени на риск, но липсата на поддръжка може да изложи на риск повече работници.

Запомнете: когато извършвате дейности по поддръжка, вашето здраве и безопасност, а също здравето и безопасността на вашите колеги, зависят от качеството на вашата работа.

За статията са използвани материали на Европейската кампания 2010—2011 „Поддържай безопасно работно място“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.