МТСП: Новият режим за отпуските важи за 2010 и следващи години

Действащите до промяната им през м. юли т. г. разпоредби на Кодекса на труда, отнасящи се до ползването на годишните платени отпуски, бяха приети през 2001 г. с оглед преодоляване на проблема с натрупаните неползвани отпуски.

Тези норми обаче не изиграха предназначението си. Нещо повече. През изтеклите оттогава насам почти 10 години положението не само не се подобри, но се и влоши с продължилата практика на отлагане ползването на отпуските, която доведе до още по-голямо натрупване на неизползваните платени годишни отпуски. И това се извършваше, от една страна, с мълчаливото съгласие и на двете страни, от друга – поради производствени нужди на работодателя, и най-сетне – поради либералното отношение на действащото по това време законодателство, което го допускаше и търпеше.

Това наложи да се направят нови промени в Кодекса на труда в частта за използване на отпуските, които да въведат задължения и права, както по отношение на работодателите, така и по отношение на работниците и служителите, с оглед използването на годишните платени отпуски съобразно тяхното предназначение в календарната година, за която се отнасят.

В тази връзка

за работодателя изрично е регламентирано задължението в началото на всяка календарна година да утвърди график,

с който да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

С оглед изпълнението на социалното предназначение на този вид отпуск, преди утвърждаването на графика, работодателят е длъжен да проведе консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите в предприятието.

Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, но при наличието на важни производствени причини, той може единствено да отложи ползването на част от платения годишен отпуск за следващата календарна година, но не повече от 10 работни дни. Това е единствената посочена в закона причина, поради която работодателят може едностранно да отложи ползването на част от отпуска за следващата календарна година.

Чрез тази промяна в закона за отлагане ползването на платения годишен отпуск от работодателя само до 10 работни дни се ограничава възможността за злоупотреба от негова страна.

Едновременно с това,

работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:

– по време на престой повече от 5 работни дни;
– при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
– в случай че работникът или служителят не е поискал отпуска до 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползването му.

Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, и то в периода, посочен в графика. В случай, че в този период той се намира в друг отпуск (например за временна неработоспособност, служебни, творчески, ученически и др.), той може да ползва полагащия му се отпуск по друго време, но пак в рамките на същата календарна година, за която се полага.

Когато, въпреки утвърдения график работодателят не е разрешил ползването на отпуска в периода, посочен в графика, работникът или служителят има право сам да определи времето, през което ще ползва отпуска. За това обаче е необходимо да уведоми работодателя писмено поне две седмици предварително.

Освен в случаите, когато работодателят поради важни производствени причини е отложил ползването на част от отпуска за следващата година, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете. В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му.

Въведените с измененията на Кодекса на труда нови задължения и правила за ползване на отпуските имат възпитателно и дисциплиниращо въздействие. Особено важно е да се знае, че Главната инспекция по труда ще упражнява контрол по спазването им.
Посоченото дотук се отнася за отпуските полагащи се за 2010 г. и следващите години.

Натрупаните неизползвани отпуски до края на 2009 г. могат да се ползват докато съществува трудовото правоотношение.

Впрочем, няма пречки за ползването на тези отпуски да се съставя график, с оглед съобразяване на интересите и на двете страни по трудовото правоотношение.

Новите норми на Кодекса на труда за ползване на платения годишен отпуск само в календарната година, за която се полага, са категорични. Категорична е и забраната за работодателя да отлага ползването на повече от 10 работни дни от отпуска за следващата календарната година. Следователно, и работодателят, и работникът и служителят, трябва да направят всичко възможно полагаемия се отпуск да се ползва в рамките на календарната година, за която се отнася.

Текстът е публикуван в официалния сайт на МТСП в рубриката „Важна информация“

Подобни статии:

2 thoughts on “МТСП: Новият режим за отпуските важи за 2010 и следващи години”

  1. Здравейте! Обръщам се към вас, за да ме посъветвате как да процедирам по следния случай; Бях оперирана-ендопротезиране на тозобедрена става, до 13 април бях в болнични, насочиха ме към ТЕЛК, но датата за инвалидизиране е на 14 май, тоест 1 месец прекъсване.Въпросът ми е; имам ли право да използвам платеният си годишен отпуск, или трябва да имам 2-3 отработени дни , преди да сш ползвам отпуска, тъй като 6 месеца съм била временно неработоспособна? Благодоря ви предварително!

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.