Почивките по Наредба 15/1999 г. влизат в работното време

Писмо № 26/388 от 25.10.2007 г. на МТСП

Според принципа, уреден в Кодекса на труда (КТ), почивките не се включват в работното време. Така, съгласно чл. 151, ал. 1 КТ, работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малка от 30 минути и не се включва в работното време.

Изключение от този принцип са уредените физиологични режими на труд и почивка в Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Физиологични режими на труд и почивка, съгласно Наредба № 15 от 1999 г. се разработват за:

 • конкретен вид труд,
 • в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда
 • промените в работоспособността на работещите,
 • състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и
 • резултатите от оценката на риска за здравето на работещите.

Те се въвеждат с акт на работодателя и са част от цялостната организация на работа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 6, ал. 2 от наредбата, тези почивки се включват в рамките на работния ден (работната смяна). В същия смисъл е и разпоредбата на § 1, т. 2 от наредбата. Това означава, че физиологичните режими на труд и почивка са включени в определеното работно време на предприятието и не противоречат на регламентираните в чл. 151, ал. 2 КТ почивки, които не се включват в работното време.

Според чл. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г., физиологичните режими на труд и почивка се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато е изпълнено условието по чл. 9:

– работният процес да е постоянен и равномерен и да се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;

– продължителността на работния ден (работната смяна) да превишава 6 часа;

– да има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

На основание на чл. 4 от наредбата работодателят възлага на службата по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд. Освен това, специалистите, на които е възложено да изготвят физиологични режими на труд и почивка, извършват:

– оценка на работните места за определяне на вида, тежестта и напрежението на трудовата дейност, факторите на работната среда и организацията на трудовия процес;

– оценка на риска от въздействие на неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес върху здравето и работоспособността на работещите.

Когато съответните специалисти преценят, че е необходимо да се въведе физиологичен режим на труд и почивка, то той се въвежда от работодателя (в този смисъл е и писмо № 26-61 от 10.03.2005 г. на Министерство на труда и социалната политика относно физиологичните режими на труд и почивка по време на работа).

2 мнения за “Почивките по Наредба 15/1999 г. влизат в работното време”

 1. Здравейте,
  други изисквания при полагане на нощен труд са посочени в чл. 140 и 140а на Кодекса на труда.

  Препоръчвам Ви също да се запознаете със следните статии в Otgovori.Info:

  Нощен труд – въпроси и отговори https://otgovori.info/faq-noshten-trud/

  Oсобени правила при полагане на нощен труд, свързани с осигуряването на ЗБУТ https://otgovori.info/pravila-noshten-trud/

  Здравни противопоказания за полагане на нощен труд – https://otgovori.info/protivopokazania-noshten-trud/

  Отговор
 2. Здравейте,
  в момента ми поредлагат работа, която ще е само нощни смени. В Наредба 15 е записано, че нощната смяна не трябва да започва по-късно от 22ч., а аз ще започвам в 23 ч., и също така ще се редуват 7 нощни със 7 почивни дни. Имам ли основание да считам, че ако започна работа това ще е на ръба на закона?
  Между другото съм наистина учуден, че Наредбата не само разрешава последователни нощни смени, но и няма нищо против те да са 5.
  Има ли други разпоредби, които да уговаря правилата за провеждане на нощен труд?
  Мерси!

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.