Как да направим подова цветна маркировка

Преди известно време колежка ми писа, за да попита как да изпълни предписание на инспекция по труда да бъде поставена пътна маркировка в складовите помещения, свързана с движението на карите. Тогава аз й изпратих няколко снимки, които демонстрират такова маркиране, а  в тази статия реших да напиша малко повече по въпроса и да разширя темата.

Нормативните изисквания

Маркирането е упоменато в няколко нормативни акта:

  • В чл. 51 на Наредба 7/1999 г. е упоменато, че „пътните маршрути се означават и маркират, поддържат и контролират съгласно установените изисквания“.
  • В чл. 17. на Наредба № 12 от 30.12.2005 г. (товарно-разтоварни работи) също е поставено изискване за регулиране на движението да се поставят и използват установените знаци, сигнали и маркировка.
  • Конкретни изисквания за маркировки има в Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа:

Чл. 10.(5) Транспортните маршрути се маркират трайно с цветове за безопасност съгласно приложение № 5.

В приложението са посочени минималните изисквания към знаците, използвани за маркиране на препятствия и опасни места и за маркиране на транспортни маршрути.

С редуващи се ивици в жълто и черно или червено и бяло трябва да бъдат маркирани местата в застроените зони в предприятията, в които работещите имат достъп по време на тяхната работа и в които съществува риск от удар в препятствия, от падане на хора или предмети.

Маркировка на опасни зони

По отношение на размерите на маркировката е посочено, че те трябва да съответстват на размерите на местата, където съществува риск.

Подова маркировка при ремонт на автомобили

Маршрутите на превозните средства трябва да са ясно определени посредством непрекъснати линии в ясно видим цвят – за предпочитане бял или жълт. Линиите се разполагат така, че да показват необходимата безопасна дистанция между превозните средства и всеки обект, който може да бъде в близост, и между пешеходците и превозните средства.

Добрите практики

Освен за обозначаване на зони с опасност от падане или удар в препятствия и пътни маршрути подовата маркировка може да бъде използвана и за обозначаване на:

1. Опасни зони:

  • електрически табла
  • места, където се съхраняват опасни вещества
  • места, където има потенциално опасно оборудване или машини.

 

Подова маркировкаBy Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

2. Места за складиране на материали

Много фирми използва маркиране на пода в местата за складиране на продукти или материали. Това маркиране може да бъде използвано както в местата за прием на материали, така и в зоните, където има по-дълготрайно складиране.

3. Места, предназначени за съоръжение и инструменти.

Обозначаването на местата, където се съхранява дадено оборудването или инструментите също може да бъде направено с подова маркировка.

Пример за това е поставянето на маркировка на мястото, където трябва да се съхранява машината за подово почистване или пък палетната количка. Това намалява времето, което работещите ще отделят за да търсят дадено оборудване, тъй като то ще има едно конкретно определено и обозначено място.

Подова маркировка място на оборудванеBy Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Обозначаването с линии около оборудването също може да подобри и безопасността, тъй като увеличава видимостта и  може да предоврати спъване или удар в оборудването, както и осигурява по-лесна преценка относно възможностите да работа и движение в съответната зона.

4. Маркировка за комуникация

Обозначения на пода могат да бъдат използвани и като указания къде трябва да застане човек при извършване на дадена операция или за обозначаване на място, на което не трябва да бъде поставяно нищо (например пред пожарогасител или на изход).

Подова маркировка

Какви цветове да използваме?

Няма конкретен стандарт, който да определя какви цветове да бъдат използвани, като изключим изискването маркиране на местата с опасност от удар в препятствие или падане (жълто-черна или червено-черна маркировка).

В интернет медиите най-често се цитират следните цветови обозначения, които могат да бъдат отправна точка за вас:

Цвят Зона
Жълто Пътни маршрути и работни места
Бяло Техника и оборудване, които не са цветово кодирано по друг начин (работни станции, колички, стелажи и др.)
Синьо
Зелено Материали и компоненти, включително суровини, работа в прогрес и готова продукция
Черно
Оранжево Материали или продукти, подлежащи на проверка
Червено Брак, скрап и др.
Фотолуминисцентни Стъпки и паркиране на периметъра за идентификация на евакуационни маршрути при аварийно осветление emergency
Червено и бяло Места, които да се поддържат свободни от материали или друго от гледна точка на безопасност (зони пред електрически табла, пред пожарно оборудване или защитни средства)
Черно и бяло Места, които да се поддържат свободни от гледна точка на производството (не свързани с безопасност)
Жълто и черно Зони, където работещие мохат да бъдат експонирани на физически или здравни опасности (например зони с повишени нива на шум, изискващи използването на антифони)

Накрая ще завърша с това, че подовата маркировка е един от методите, които се използват при въвеждане на 5S система, но не е задължително да сте с такава, за да я използвате.

Можете да я използват само за изпълнение на нормативните изисквания, но можете и да надградите.

Онлайн обучение по ЗБУТ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.