Покана за конференция за службите по трудова медицина

Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването са поели инициативата за провеждането в средата на м. ноември 2010 г. на Конференция за обсъждане качеството на услугите, които службите по трудова медицина предоставят на работодателите при планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Все още не са уточнени мястото, периода и окончателната програма на конференцията, а за целта е създаден със Заповед на министъра на здравеопазването Организационен комитет.

Целта на предстоящата конференция е да бъдат представени различни гледни точки по отношение на предлаганите услуги, да се конкретизират слабите местав работата на службите по трудова медицина и да се обсъдят съответни действия.

В тази връзка МТСП и МЗ са отправили покана към всички заинтересовани страни да подадат заявка за участие за получаване на покана, която трябва да бъде изпратена в срок до 27.09.2010 г. на адрес: okoz@mh.government.bg; и гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 39.

В заявката е необходимо да бъде уточнено вида на участието, темата и кратко резюме на изложението/презентацията (в рамките на 30-40 минути), с която бихте желали да се включите в програмата на конференцията.

Надяваме се повече представители на службите по трудова медицина и работодателите да пожелаят да се включат в конференцията, както и да има по-широк достъп и информация за презентациите и обсъжданията.

2 thoughts on “Покана за конференция за службите по трудова медицина

  1. За съжаление, д-р Паскалев,
    аз не съм от „партньорите“ на МТСП и нямам информация. Замислих се дали да не отида в 10.00 в хотел Холидей Инн (впрочем, „конференцията“ е чудесна промоция за нов 5-звезден хотел в края на града) и да видя дали ще бъда допусната в залата, но след това реших, че нищо ново под слънцето вероятно няма да видя и чуя, а и достатъчно работа си имам.

  2. Уважаема г-жо Илиева, На 25.10.2010 г. от 10 часа в София ще се проведе национална конференция по случай Европейската седмица за ЗБР (информация от страницата на МТСП). Прави впечатление, че срещата не дава възможност за участие на непоканени специалисти. Отнема се възможността да се чуе споделеният опит от водещите колеги – органи за ВЗР, СТМ,КУТ. Надявам се ако имате информация за обсъжданите теми, проблеми и опит да ги огласите на Вашите събеседници, освен ако не са само за ограничено ползване от „партньорите“ на МТСП.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.