Изисквания за безопасна работа с преносими стълби

Основните изисквания за безопасна употреба на стълби се намират в Глава шеста, Раздел III на Наредба 7/1999 г.

Разделът е със заглавието „Специфични изисквания при използването на стълбите“ и въвежда изискванията на Директива 2001/45/ЕО на ЕП и на Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 89/655/ЕИО (директивата за безопасно използване на работното оборудване).

В Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи има и някои допълнителни изисквания, които можем да приложим и при употреба.

Нормативни изисквания за подбор на стълбите

В чл. 215 има две изисквания за подбор на стълбата преди употреба:

 • „Стълбите се подбират по вид и размер така, че да са удобни и безопасни при използването им.“
 • „Стълбите за достъп са с необходимата дължина и се издигат над платформата за достъп така, че да осигуряват здраво захващане на работещите, които ги използват, освен когато са взети други мерки за осигуряване на здраво захващане.“
 • „Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.“

За съжаление няма конкретни изисквания, например от какъв клас да бъдат стълбите – за професионална употреба, а не за домашна.

Основната част на раздела в Наредба 7/1999 г. е свързана с безопасната употреба, но няма подредба или разделение в изискванията за различните видове стълби или по вида на използване. Можем да систематизираме изискванията по следния начин:

Нормативни изисквания за позициониране на стълбата

 • Стълбите се поставят по безопасен начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използването им.
 • Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно.
 • Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства. Ако това изискване не може да бъде спазено, се предприемат мерки като ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.
 • Преносимите стълби се опират на стабилна, устойчива, с подходящи размери и неподвижна основа така, че стъпалата да останат в хоризонтално положение.
 • Еднораменните стълби в работно положение се поставят с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора) с цел предотвратяване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите.
 • При силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употребяват двураменни стълби или стълби с площадка. Когато тези мерки не могат да се приложат, единичните стълби се осигуряват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от нея.
 • Единични стълби с дължина по-голяма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им.
  При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5 m, се вземат мерки срещу деформиране (подпиране в средата и др.).
 • Висящите стълби се закрепват по безопасен начин, непозволяващ люлеещи движения.
 • Висящите метални стълби с дължина над 5 m се оборудват с предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им.
 • Приплъзването на опорите на преносимите стълби по време на използване се предотвратява чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.

Изисквания при изкачване и слизане по стълби

 • Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по стълби, обезопасени с парапети.
 • Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10 m, се допуска при условие, че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10 m.
 • Когато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има интензивно движение по тях, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.
 • Стълбите се използват така, че работещите да могат по всяко време да се захващат здраво и да имат здрава опора. Ръчното пренасяне на товар по стълба не трябва да препятства постоянното сигурно захващане на ползващите я.
 • Не се допуска пренасяне на товари при движение по стълба освен когато е невъзможно или нецелесъобразно пренасянето им по други, по-безопасни начини – чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.
 • Не се допуска движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването.

Забрани при работа със стълби

Съгласно изискванията на Чл. 215з. не се допуска:

 1. удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби освен в случаите, когато това е предвидено от производителя;
 2. използване в работно положение на двураменни стълби, както и на такива с площадки като единични;
 3. преместване на стълба с работещ или предмети, намиращи се на нея;
 4. преместване на двураменна стълба с неприбрани рамена или чрез усилието на намиращия се на нея работещ;
 5. заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет;
 6. стоене под стълба, на която се работи;
 7. поставяне и оставяне на инструменти и др. на стъпалата на стълбата;
 8. подхвърляне на ръчни електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълба;
 9. стълбата да има за долна и/или горна опорна точка стъпало;
 10. подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение;
 11. заемане от лицето, извършващо работна операция от стълба, на положения, които могат да я изведат от положение на равновесие.

В наредба 2/2004 г. се посочва още, че е забранено да се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN (20 кг), а при удължени стълби чрез наставяне – от 0,1 kN (10 кг).

Използване на средства за защита от падане от височина

Наредба 7/1999 г. изисква при работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата, работещия да използва предпазен колан, който е прикрепен към здрава и сигурна конструкция.

В Наредба 2/2004 г. обаче има забрана за използване на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m.

Нормативни изисквания за поддръжка и съхранение

В нормативните актове няма посочени никакви конкретни изисквания за периодични проверки на използваните стълби или за начина на съхранение.

В наредба 7/1999 г. има само рамково изискване „Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани…“

В чл. 100 на Наредба 2/2004 г. откриваме доста интересно изискване: „Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.“ , т.е. стълбата трябва да издържа тяло с маса 122 кг.

В интерес на истината това изискване не съществува в Директива 92/57/ЕИО, а е добавено при транспонирането й в българското законодателство. Как точно обаче да бъде направено това изпитване, например методика, средства и други не са посочени, както и не е уточнено ежедневно преди всяко използване ли се прави, при всяко преместване ли, при нов обект и т.н.

 

👉 Всичко, което ви е необходимо за да организирате безопасната работа с преносими стълни, ще намерите в нашето Ръководство за организация на безопасната работа с преносими стълби.

Ето и неговото съдържание:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Изисквания за безопасна работа с преносими стълби”

 1. Има ли максимална височина на работа от сам човек на висока стълба?

  Отговор
  • Вероятно под „сам“ имат предвид без друг човек, който да „подпира“ стълбата?
   По принцип втори човек се изисква само, ако не могат да се приложат мерките по чл. 215в, ал. 1 от Наредба 7/1999 г.

   При работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата лицето, трябва да е закрепено с предпазен колан.

   В Наредба 2/2004 г. за СМР има забрана за използване на „преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m“

   И в двта случая нама значение има ли втори човек или не.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Живея в панелен блок на последния етаж. Заварили са ми пред входната врата железна стълба която води до тавана. Въпроса ми е следният:
  Тази стълба нормално ли е да е заварена пред вратата ми и как ще си вкарам някакви мебели ако се наложи? Какво „казва“ закона по този въпрос?

  Отговор
 3. Трябва ли да има стикер на стълбата в който да са вписани някакви технически прегледи. В информацията по горе не видях наредба, която да ни задължава да извършваме техн.проверка на определен период от време и как да се документира тя. На някой по професионални стълби фабрично има залепен стикер, който се попълва всяка година, като техн.преглед(без изпитване, само визуален). Въпроса ми е дали има наредба която да ни задължи да извършваме техн.проверка и да я документираме.

  Отговор
  • Здравейте,
   Актуалните нормативни актове не поставят изисквания за конкретна периодичност на проверки и тяхното документиране. Правят се такива като добра практика с цел да се изпълни изискването да се използват само изправни стълби.

   Отговор
 4. Има ли, максимална височина на работа, при работата с преносима стълба?

  Отговор
  • Здравейте,

   В Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи има забрана за използване на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m.

   За други видове работи в нормативната база няма поставени забрани.

   Отговор
 5. Може ли да се използва метална стълба в електрическа уредба с напрежение над 1000 волта?

  Отговор
  • Здравейте,

   Ако погледнем в Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, в чл. 182. пише, че „Основните и допълнителните електрозащитни средства, които се използват при напрежение над 1000 V, са посочени в табл. 4.“

   Съответно, в таблицата, в колоната „Основни електрозащитни средства“ са вписани и изолиращите стълби, което мен ме води на мисълта, че е задължително да се използват такива и не може да се използват метални стълби.

   Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения