Право на отпуск за учащи

Основните текстове, свързани с правото на отпуск на учащи се, са в Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Платен отпуск

Според чл. 169 от Кодекса на труда „работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година„.

Какво означава „без откъсване от производството„?
Съгласно Писмо № 94ЛЛ/144 от 09.07.2007 г. на Министерство на труда и социалната политика „форми на обучение, които се осъществяват без откъсване от производството, са задочната, вечерната и дистанционната„.

С други думи, платен отпуск за обучение, съгласно Кодекса на труда, се предоставят на лица, чието основно качество е работник или служител, а не и на студенти в редовна форма на обучение, чието основно качество е студент, а работят през свободното си време.

Второто условие за използване на платен отпуск за обучение е наличие на съгласие от работодателя.

Съгласно чл.52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласието на работодателя се дава в писмена форма за всеки отделен случай. В случай на отказ от работодателя, не е налице изискване в КТ, което да го задължи.

Освен на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година, учащите имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит или за изготвяне и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Правила за платения отпуск

1. Работещият е длъжен да удостовери посещението на учебните занятия и явяването на изпити с документ от учебното заведение – студентска книжка, уверение и др. подобни.

2. Недопустимо е отлагане на неизползваните учебни отпуски за следващата учебна година, както и паричното им компенсиране. Когато учащият се е отсъствал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита за неплатен.

3. Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска в исканото време, длъжен е да го предостави според нуждите на учебния процес. За целта работещият е длъжен да представи документ документ от учебното заведение, който удостоверява дните на заетост с учебни занятия или изпити (чл. 51, ал. 1 от Наредбата).

4. В чл. 169 от КТ е посочено, че платеният отпуск може да е 12 месеца при подготовка на дисертация за получаване на научна степен „доктор на науките“.

Неплатен отпуск

1. за подготовка и явяване на изпит – до 20 работни дни за учебна година;

2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит в средни учебни заведения – до 30 работни дни;

3. за подготовка и явяване на държавен изпит или за защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 месеца;

4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 4 месеца.

Важно условие отново е съгласието на работодателя. Съгласно чл. 171, ал. 2 на КТ когато няма съгласие, работникът има право само на половината неплатен отпуск, например 10 дни за подготовка и явяване на изпит, без да се иска съгласие на работодател.

22 мнения за “Право на отпуск за учащи”

 1. Здравейте. Искам да попитам магистър за редовна форма на обучение , имам ли право на дни по закон от работодателя при негово съгласие ? Им Али значение редовно или задочно щом общо работните дни на лекциите са ми 13 броя ? Работя в основно училище.

  Отговор
 2. Здравейте!
  А ако съм приета в задочна форма на обучение преди да постъпя на длъжността, на която съм в момента, работодателят може ли да откаже платен отпуск, защото не е осведомен?
  А дори и да се съгласи, имам ли право на такъв отпуск, въпреки че съм на изпитателен срок и нямам право на обикновения 20 дневен платен отпуск до навършване на 6 месечен трудов стаж на длъжността? Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Платен отпуск може да се ползва само, ако е обучението е със съгласието на работодателя, т.е. работодателят може да Ви откаже ползването на платен отпуск.
   Съгласието трябва да бъде дадено в писмена форма.
   Тъй като не съм специалист по трудови правоотношения, а по здраве и безопасност при работа, то на втория въпрос не мога да Ви дам категоричен отговор.

   Отговор
 3. Здравейте! Лекарите-специализанти имат ли право на такъв отпуск?

  Отговор
  • Здравейте, доколкото знам за лекарите – специализанти важат правилата на НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, съгласно която те ползват отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно изменения от 2020 г. ако даден модул от учебната програма не може да бъде проведен от базата за обучение, то тя осигурява на специализанта договори с други болници, в които този модул от практическото обучение може да бъде завършен. В тези случаи специализантът има право на платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда. (чл. 13, ал. 6)

   Както и всеки специализант има правото на платен служебен отпуск за срока на лекционния курс (чл 11, ал. 3 на същата наредба).

   Линк към наредбата: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136417712

   Отговор
 4. Здравейте! Кой изплаща платения годишен отпуск на студентите? Работодателя или държавата?

  Отговор
 5. Здравейте,

  При несъгласие от Работодателя, колко дни неплатен отпуск ми се полага? От статията разбирам, че са 10 за явяване на изпити. Има ли неплатен отпуск за явяване на лекции?

  Отговор
  • 1. за подготовка и явяване на изпит – до 10 работни дни за учебна година;
   2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения – до 15 работни дни;
   3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 2 месеца;
   4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 2 месеца.

   Неплатеният отпуск се признава за трудов стаж.

   Отговор
 6. Здравейте,работя в Детска градина като учител и през м.септември ми предстои защита на дипломна работа за предобиване на ПКС.
  Имам ли право на някакъв отпуск за подготовка и явяване на изпит и ако да, по кой член от КТ, колко дни и може ли да ми бъде отказан такъв от Директора ми?
  Благодаря.

  Отговор
  • Здравейте,
   За да имате право на платен отпуск, е необходимо да учите задочно със съгласието на работодателя си.
   Можете да видите повече за това какъв отпуск имате право да ползвате в ч. 169 и чл. 171 от Кодекса на труда.

   Отговор
 7. Здравейте.
  Тази година се записах студент в задочна форма на обучение с бакалавърска степен. Работя на сменен режим и имам право на 20 работни дни, платен годишен отпуск по трудов договор.
  Зимният семестър с очни занятия започва от 01.09.’21г. и приключва на 27.09.’21г. Очните занятия за летния семестър започват от 17.01.’22г и са до 13.02.’22г.
  Очевидно отпуската, която ми се полага няма да ми бъде достатъчна, но не разбрах каква точно отпуска ми се полага като студент. Извинявам се, за което.
  Въпросите ми са :
  -има ли някаква определена форма, с която да уведомя работодателя, че съм студент ;

  -колко и каква отпуска ми се полага;

  -има ли право, работодателят ми, да откаже и платен, и неплатен отпуск;

  -как трябва да използвам по закон отпуската, платена или неплатена, която ми се полага(първо платена ли трябва да ползвам и после неплатена, или по моя преценка и мое желание)?

  Моля за пояснение. Благодаря. Успехи!

  Отговор
  • Здравейте,

   Както е написано в статията, за всяка учебна година се полага по 25 работни дни платен отпуск и до 20 работни дни неплатен отпуск. Затова, обаче, има условие – трябвало е предварително да поискате съгласието на Вашия работодател. Бихте могли и сега да го уведомите (например в свободна форма, като представите студентска книжа или уверение), но дали той ще Ви даде такъв платен отпуск или не, си е негово решение.

   Ако той откаже предоставянето на платения отпуск, поради това, че не е съгласен да се обучавате, докато работите, то Ви остава само правото на ползване на 10 работни дни неплатен отпуск за всяка учебна година.

   Членовете в Кодекса на труда, в които са описани условията за предоставяне на платен и неплатен отпуск на учащи са съответно чл. 169 и чл. 171.

   Отговор
 8. Здравейте,
  Тази година възстанових правата си по магистратура, която семестриално завърших преди години, но сега ми предстои подготовка и защита на магистърска теза. По документи се водя редовна форма на обучение, но реално не съм се откъсвала от производствения процес нито ден. От страна на мениджърите ми бе удобрена отпуска за подготовка на дипломна работа и следва да изпратя уверение. Когато се обърнах към hr отдела на фирмата за инфомация, не споменаха за изискване по повод формата на образование. Има ли вариант в който работодателя да приеме отпуската въпреки редовната форма и всъщност с оглед на това, че последната година реално всички учат дистанционно (онлайн), смятате ли, че бих могла да използвам това като довод?
  Благодаря предварително!

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят би могъл да одобри отпуск поради фирмена политика, с която иска да насърчава продължаващото обучение.
   За съжаление фактът, че редовната форма на практика се превърна в дистанционна не я променя в задочна и няма такива промени в Кодекса на труда, които да отразяват тази ситуация.

   Отговор
 9. Здравейте,
  Работя като санитар във варненска болница и съм студентка в шуменски университет. Може ли работодателят ми да откаже да ползвам студентска отпуска с причината, че не следвам медицина?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   В Кодекса на труда не е поставено условие да има връзка между настоящата работа и вида на специалността. Трябва да се обърне внимание, обаче, на другите изисквания – обучението да не е редовна форма, както и да има писмено съгласие на работодателя за започването на обучението.

   КТ Чл. 169. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

   Отговор
 10. Здравейте,
  Вие сама сте посочили, че става въпрос за вариант на редовна форма на обучение, за която не се полага отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда.
  Все пак бих искала да посоча, че аз не съм специалист по трудово право и с юридическо образование, поради което не бива да считате моя отговор за меродавен.

  Отговор
 11. Добър ден, студентка съм в Шуменския университет,по специалност за която не предлагат задочна форма. Тъй като съм работеща института предлага една програма към редовната форма на обучение – индивидуален план,с който имам възможност да посещавам до 50% от занятията. В такъв случай,имам ли право на учебна отпуска и какво трябва да направя след като вече съм ползвала такава за миналата учебна година и 10 дни от текущата,ще ми се наложат ли санкции?

  Отговор
 12. Здравейте,
  25-те дни са отделно от 20-те дни полагаем платен отпуск, т.е. полазват се и двете. Важно условие за ползването на 25-те дни, е обучението да е започнало със съгласието на работодателя. Т.е. ако не сте уведомили работодателя преди това и той да се е съгласил, впоследствие има право да Ви откаже такъв платен отпуск.

  Отговор
 13. А как стоят нещата с платения годишен отпуск ако се ползват тези 25дни платен отпуск за обучение? Може да се ползват и 20те дни отпуск и 25дни за обучение, само едното или е до договорка с работодателя.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.