Право на отпуск за учащи

Основните текстове, свързани с правото на отпуск на учащи се, са в Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Платен отпуск

Според чл. 169 от Кодекса на труда „работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година„.

Какво означава „без откъсване от производството„?
Съгласно Писмо № 94ЛЛ/144 от 09.07.2007 г. на Министерство на труда и социалната политика „форми на обучение, които се осъществяват без откъсване от производството, са задочната, вечерната и дистанционната„.

С други думи, платен отпуск за обучение, съгласно Кодекса на труда, се предоставят на лица, чието основно качество е работник или служител, а не и на студенти в редовна форма на обучение, чието основно качество е студент, а работят през свободното си време.

Второто условие за използване на платен отпуск за обучение е наличие на съгласие от работодателя.

Съгласно чл.52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласието на работодателя се дава в писмена форма за всеки отделен случай. В случай на отказ от работодателя, не е налице изискване в КТ, което да го задължи.

Освен на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година, учащите имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит или за изготвяне и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Правила за платения отпуск

1. Работещият е длъжен да удостовери посещението на учебните занятия и явяването на изпити с документ от учебното заведение – студентска книжка, уверение и др. подобни.

2. Недопустимо е отлагане на неизползваните учебни отпуски за следващата учебна година, както и паричното им компенсиране. Когато учащият се е отсъствал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита за неплатен.

3. Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска в исканото време, длъжен е да го предостави според нуждите на учебния процес. За целта работещият е длъжен да представи документ документ от учебното заведение, който удостоверява дните на заетост с учебни занятия или изпити (чл. 51, ал. 1 от Наредбата).

4. В чл. 169 от КТ е посочено, че платеният отпуск може да е 12 месеца при подготовка на дисертация за получаване на научна степен „доктор на науките“.

Неплатен отпуск

1. за подготовка и явяване на изпит – до 20 работни дни за учебна година;

2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит в средни учебни заведения – до 30 работни дни;

3. за подготовка и явяване на държавен изпит или за защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 месеца;

4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 4 месеца.

Важно условие отново е съгласието на работодателя. Съгласно чл. 171, ал. 2 на КТ когато няма съгласие, работникът има право само на половината неплатен отпуск, например 10 дни за подготовка и явяване на изпит, без да се иска съгласие на работодател.

6 мнения за “Право на отпуск за учащи”

 1. Здравейте,
  Работя като санитар във варненска болница и съм студентка в шуменски университет. Може ли работодателят ми да откаже да ползвам студентска отпуска с причината, че не следвам медицина?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   В Кодекса на труда не е поставено условие да има връзка между настоящата работа и вида на специалността. Трябва да се обърне внимание, обаче, на другите изисквания – обучението да не е редовна форма, както и да има писмено съгласие на работодателя за започването на обучението.

   КТ Чл. 169. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Вие сама сте посочили, че става въпрос за вариант на редовна форма на обучение, за която не се полага отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда.
  Все пак бих искала да посоча, че аз не съм специалист по трудово право и с юридическо образование, поради което не бива да считате моя отговор за меродавен.

  Отговор
 3. Добър ден, студентка съм в Шуменския университет,по специалност за която не предлагат задочна форма. Тъй като съм работеща института предлага една програма към редовната форма на обучение – индивидуален план,с който имам възможност да посещавам до 50% от занятията. В такъв случай,имам ли право на учебна отпуска и какво трябва да направя след като вече съм ползвала такава за миналата учебна година и 10 дни от текущата,ще ми се наложат ли санкции?

  Отговор
 4. Здравейте,
  25-те дни са отделно от 20-те дни полагаем платен отпуск, т.е. полазват се и двете. Важно условие за ползването на 25-те дни, е обучението да е започнало със съгласието на работодателя. Т.е. ако не сте уведомили работодателя преди това и той да се е съгласил, впоследствие има право да Ви откаже такъв платен отпуск.

  Отговор
 5. А как стоят нещата с платения годишен отпуск ако се ползват тези 25дни платен отпуск за обучение? Може да се ползват и 20те дни отпуск и 25дни за обучение, само едното или е до договорка с работодателя.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.