Образец на препоръка за работа

Поради големия интерес към статията „Как се пише трудова характеристика„, реших да подпомогна още малко хората, които трябва да напишат такава характеристика и препоръка за работа за служител.

Припомням, че от 2008 г. насам, съгласно чл. 128а, ал. 2 „По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срока по ал. 1 да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.“

Това означава, че за да бъде изготвена подобна препоръка за работа, е необходимо преди това работникът или служителят да отправи писмено искане/заявление за изготвяне и предоставяне на професионална характеристика или препоръка.

Препоръка
за работа на (трите имена на лицето)

Издадена от (директор, управител, председател и др.) на (наименование на предприятието).

Господин (жа) (трите имена, длъжността) работи в (предприятието, звеното) от ……..20…г., като последователно е заемал следните длъжности (сочат се заеманите длъжности).

Обективно познава теорията (за съответната професия, правни норми, роден и чужд опит), владее …… език и успешно го прилага в работата си.

В отношението с колегите проявява (оценява се способността за работа в екип, за сработване с колеги и висшестоящи, за оказване на професионална подкрепа на други колеги – колегиалност, умение за работа в екип, изявява се като добър ръководител и други в тази посока).

В процеса на работата на различните длъжности е показал следните професионални качества и резултати от трудовата му дейност: (чувство за отговорност, издръжливост, целенасоченост).
Изпълнението на трудовите му задължения се характеризира с (описва се характерното за работата – качество, творчество, оперативност, колегиалност, професионализъм и т.н.)

Изпълнил е следните работи/ Постигнал е следните резултати: (описват се резултатите от работата).

В работата си показва и следните слабости: (описват се пропуски, негативни характеристики, пряко свързани с изпълняваната работа).

Предвид горното считаме, че е подходящ за: (заемане на дадена длъжност, извършване на определени работи, изпълнение на ръководни и изпълнителски функции и т.н.).

Настоящата се издава на основание искане на работника/служителя и в съответствие с чл. 128а, ал. 2 КТ.

Дата:….. Работодател:………….

3 thoughts on “Образец на препоръка за работа”

  1. Всеобща практика е, служителят сам да си изготви препоръката, да се самопохвали и изтъкне, а работодателя да му я подпечата и подпише само…

    • Практиката е доказала, че не винаги един мениджър може да оцени даден служител адекватно.
      В такъв случай удачен вариант е препоръките да не се вземат под внимание при подбор на персонала.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.