Съдебна практика: Злополуката по време на изпит за работа не е трудова

Не са налице основанията на чл. 55 от КСО за квалифициране на злополуката като трудова при злополука по време на изпит за заемане на работно място.


Решение № 10202 от 25.10.2007 г. на ВАС по адм. д. № 5249/2007 г., VI о., докладчик съдията Тодор Тодоров

Производството е образувано по касационна жалба на директора на Районно управление „Социално осигуряване“ гр. Варна против решение № 314/27.03.2007 г. по адм. дело № 202/2002 г. на Варненския окръжен съд.

Варненският окръжен съд е отменил решение № 3/29.11.2001 г. от 28.12.2001 г. на директора на РУ“Социално осигуряване“ гр. Варна и потвърденото разпореждане № 458/12.11.2001 г. на длъжностното лице по чл. 60 от КСО (КЗОО), с които декларираната от П.Р. с декларация вх. № 11910/8.11.2001 г. злополука е приета за трудова.

Приел е, че пострадалият не е имал качеството на осигурено лице“ по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО (КЗОО), поради което не е изпълнен фактическият състав на чл. 55 от КСО.

По делото е установено, че със заповед № 14/06.07.2001 г. ЕТ „Д. В. С. – * * * *“ Д.И., от гр. Варна е обявила конкурс за длъжност „баничар“ в павилион за закуски на Централен кооперативен пазар гр. Варна.

С молба от 14.07.2001 г. П.Р. е заявил участие и на 15.07.2001 г. се е явил на изпит, който се е изразявал в демонстриране на професионални умения при приготвяне на тесто с помощта на тестомесачка.

След като е поставил необходимите продукти пострадалият е решил да вземе проба от тестото при работеща машина следствие, на което е бил откъснат върха на палеца на дясната му ръка. С декларация вх. № 11910/08.11.2001 г. той е сезирал ТП на НОИ.

След съобразяване резултатите от проведено на 15.07.2001 г. разследване длъжностното лице по чл. 60 от КСО с разпореждане № 458/12.11.2001 г. е приело злополуката за трудова.

С постановление № 23/24.07.2001 г. дирекция „Областна инспекция по труда“ Варна е обявила съществуването на трудово правоотношение между П.Р., от гр. Белослав и ЕТ „Д. В. С. – * * *“ от гр. Варна. Предписала е на работодателя да предложи сключването на трудов договор.

С решение № 125/27.01.2006 г. по гр. дело № 2729/2005 г. Варненският районен съд е отменил постановлението. При въззивния контрол първоинстанционното решение е потвърдено в частта му, с която е отменен акта на Дирекция „Областна инспекция по труда“ Варна, съдържащ предписание за сключване на трудов договор.

Отбелязано е, че липсват основания да се приеме съществуване на трудово правоотношение. Волята на страните е била такова да възникне след оценяване качествата на кандидата и получаване на евентуална положителна оценка.

В хипотезата на чл. 96 от КТ трудово правоотношение е налице когато класираното на първо място лице получи съобщение за резултата и постъпи на работа. По делото липсват доказателства за осъществяването на подобен фактически състав.

Няма данни претърпялото увреждането лице да е било осигурявано, поради което обосновано Варненският окръжен съд е приел, че не са налице основанията на чл. 55 от КСО за квалифициране на злополуката като трудова.

По изложените съображения Върховният административен съд, шесто отделение

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 314/27.03.2007 г. по адм. дело № 202/2002 г. на Варненския окръжен съд.

Организация на обученията по безопасност и здраве при работа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.