Kои са основните канцерогени на работното място

В Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—27 г. е посочено, че всяка година има за приблизително 100 000 смъртни случая от професионални ракови заболявания в ЕС.

В тази връзка е проведено проучване, което да установи кои са основните канцерогени на работното място, като резултатите ще се използват като отправна точка за промени в европейските нормативни актове, свързани с канцерогени.

Проучаването е направено в шест държави – Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия и след като са обработени 24 402 въпросника са получени следните резултати:

Основни канцерогени като Рискови фактори за рабк на работното място

От резултатите става ясно, че най-често срещаните професионални експозиции на канцерогени са свързани с:

 • слънчевото ултравиолетово (UV) лъчение,
 • емисиите на отработени газове от дизелови двигатели,
 • бензен,
 • респирабилен кристален силициев диоксид (RCS)
 • формалдехид.

Също така, според данните, над 60 % от работниците в добивните и строителни дейности са били изложени на експозиция на повече от един рисков фактор.

Друга интересна статистика, резултат от проучването е колко от работещите като цяло са изложени на рискови фактори, свързан с развитие на професионални ракови заболявания.

Според данните 21,2% от всички участници са били излогжени на поне един рисков фактор, а 1,9% на повече от пет!

На колко рискови фактора за рак са изложени работниците

Кои са най-рисковите професии

Повече от 60 % от работниците в миннодобивни и кариерни дейности и в строителните дейности са били подложени на многократни експозиции.

Другите професии, при които е установена многократна експозиция, са:

 • работници в бензиностанции и газостанции,
 • работници в пътното строителство
 • работници по поддръжка,
 • работници в тапицерската промишленост,
 • работници в горското стопанство и дърводобива,
 • заварчици и корабостроители,
 • пожарникари,
 • шофьори и транспортни работници,
 • работници в каучукопроизводството и
 • работници в производството на пластмасови изделия.

Слъчева UV радиация

Установено е, че 20,8% от работниците са изложени на слънчева UV радиация (включително експозиция на очите), което е най-често срещаната експозиция сред участниците в проучването.

Излагането е разпределено между всички видове работни места, по-специално сред работниците, работещи на открито, като например строителните работници, работници в селското стопанство, шофьори и транспортни работници, както и работници в сферата на социалните услуги.

Работа с или в близост до сняг без защита на очите (например слънчеви очила) е обстоятелство, водещо до вероятна експозиция на слънчева UV радиация на високо ниво.

Отработени газове от дизелови двигатели

За един от всеки петима работници е установено, че е изложен на емисии от отработени газове от дизелови двигатели, като повечето от тях са на ниско ниво.

По-голямата част от работниците на бензиностанции и газостанции, мини и кариери, в строителството и поддръжката на пътища, както и шофьори и транспортни работници, вероятно са били изложени на този рисков фактор за рак.

Основни обстоятелства водещи до вероятна експозиция на емисии от отработени газове от дизелови двигатели на високо ниво, включват шофиране на дизелови превозни средства като част от работата вътре в сграда (или под земята в мина) и неизползване на подходящи защитни мерки при поддръжка на дизелово превозно средство.

Тук е мястото да напомним, че граничната експозиция за отработени газове от дизелови двигатели влезе в сила от 21 февруари 2023 г. За отработени газове от дизелови двигатели в подземните минни работи и изграждането на тунели тя влиза в сила от 21 февруари 2026 г.

Бензен

За 13% от работниците е установено, че са изложени на бензен. Основни рискови професии за тази експозиция са работещите в бензиностанциите и газостанциите (98%), работници по строителство и поддръжка на пътища (68%) и пожарникари (51%).

Основните обстоятелства, водещи до вероятна експозиция на бензен са били зареждането на превозни средства с бензин като част от работата, извършването на дейности по поддръжка на превозни средства, използващи бензин (като например настройки, работа по изпускателните тръби или основен ремонт на двигателя и/или източване на горивните резервоари или смяна на горивни филтри), последвано от работа в близост до превозни средства, работещи с бензин, при работещ двигател.

Респирабилен кристален силициев диоксид

За 8,4% от работниците е установено, че са изложени на респирабилен кристален силициев диоксид, като повече от двама от всеки петима са работници в строителството.

Основни рискови професии са свързани с мини и кариери, работници в пътното строителство и работещите в керамичното производство.

Основните обстоятелства, които водят до вероятна експозиция на респираторен кристален силициев диоксид на високо ниво, са неподходящи начини за почистване на пясъчния прах на работното място, смесване на бетон или цимент, работа с изкуствен камък (рязане, шлифоване и др.), както и неподходящи мерки за защита при работа с естествени камък, бетон или тухли (рязане, шлайфане и др.).

Формалдехид

За 6,4 % от работниците е установено, че са изложени на формалдехид. Повече от двама от всеки пет работници в следните категории професии вероятно са били изложени на формалдехид: тапицерска промишленост (62 %); цветари (50,7 %); пожарникари и работници, произвеждащи/ремонтиращи обувки или готови кожени изделия (и двете по 45,3 %); и работници в производството на каучук, каучукови изделия, пластмаса или смоли (42,5 %).

Основните обстоятелства, водещи до вероятна експозиция на формалдехид, са използването на епоксидни двукомпонентни лепила за дърво, както и работата с шперплат, плоскости от дървесни частици или плоскости със средна плътност и плочи от дървесни влакна (MDF).

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📑 Всичко за безопасната работа и съхранение на опасни вещества – изисквания, ръководства, образци на фирмени документи и др.

📒 Наръчник с добри практики при експозиция на кристален силициев диоксид

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.