Подхлъзване и спъване – примери за злополуки от Инспекция по труда

Според статистическите данни на НОИ, най-честата причина за трудови злополуки във всички сектори – от тежката промишленост до работата в офис са подхлъзванията, спъванията и паданията на едно ниво.

Последствията са от изкълчен глезен до травма на гръбнака. 95% от паданията водят до счупени кости. Хлъзгавите и нестабилните повърхности и пешеходни пътеки, пътища и алеи, стълбища, стълби и всякакви препятствия при ходене са възможно причина за загуба на равновесие.

Дори и в потенциално опасни ситуации може да се случи мускулите автоматично да се свият, за да коригират позицията. Понякога тези коригиращи движения могат да бъдат свързани с толкова напрежение, че резултатът е микроскопични скъсвания на тъкани.

Най-чести причини за злополуки:

  • промяна на нивото на повърхността на пода;
  • невнимателно движение или положение на по-високи повърхности (падане от стол, падане на стола);
  • неправилното (в т.ч. не по предназначение) използване на преносими стълби и столове за достигане на полици и шкафове, разположени на височина;
  • недостатъчно осветление, респективно видимост около стълбищните помещения и площадки;
  • използване на прекалено дебели подови настилки;
  • поставени на пътя на движение на персонала предмети или непознаване на съществуващи препятствия в работната зона;
  • недобро поддържане на подовите настилки или на стълбищните парапети.

Примери за трудови злополуки от ИА „ГИТ“

Заледена повърхност на строителен обект

При влошени метеорологични условия в деня на злополуката и предходния ден, на строителна площадка се е извършвало опесъчаване на работните места за демонтаж на бетонни блокове, но пътеките и подходните пътища са оставени за по-късно.

Работеща като монтажист на строежа, придвижвайки се до работното си място, се подхлъзва и пада. В резултат от падането върху заледената повърхност, пострадалата е получила счупване на лява бедрена шийка.

Причината за трудовата злополука в случая е непочистени подходни и пешеходни пътища към работните места на територията на строителната площадка и необработени терени с подходящи материали срещу заледяване.

Мокър коридор

При преминаване по мокър коридор на етаж в училищна сграда, работеща като администратор се е подхлъзва и пада. Коридорът по който се е придвижвала е бил мокър, тъй като е бил почистван от хигиенистката във времето между учебните часове.

Следствие падането, пострадалата е счупила бедрената кост на левия крак. Пострадалата не е преценила съществуващия риск от подхлъзване при придвижването си по мокрия коридор.

Разхвърлени материали

В стрелбищен комплекс възниква пожар. Гасенето на пожара се извършва от работещ като „дежурен по център” в условията на силна задименост и намалена видимост. По време на гасенето, работещият се спъва в разхвърляни по пода рола на мишените и пада.

Следствие падането пострадалият получава контузия на дясна ръка и десен крак. Като причина за злополуката се сочат непочистени и разхвърляни материали и отпадъци.

Изсъхнали треви и храсти

Поради опасност от избухване на пожар в двора на производствена база, ръководителят на базата възлага на група работници да разчистят двора от изсъхнали треви и храсти. Събраните отпадъци са събрани на купчини и запалени.

В процеса на работа един от работещите, носейки инструмент в ръце, се спъва и пада в запалените треви и храсти. Следствие контакта с горящите треви и храсти, пострадалият получава двустранно изгаряне на предмишниците и на двата крака.

Анализът на причините за възникване на злополуката показва, че в момента на злополуката пострадалият е бил обут с чехли, което е попречило на нормалното му предвижване. Причина за злополуката е загубата на равновесие, следствие спъване и падане върху горящите отпадъци.

Недостатъчна осветеност

В деня на злополуката охранител е работел по време на дежурството извършвайки обход на обекта за охрана, по време на който се подхлъзнал на стъпалото на сградата. Увреждането е настъпило при падане на земята, следствие на което пострадалият получава счупване на бедрена шийка на десния си крак.

Вероятната причина за възникналата злополука е недостатъчната осветеност в този участък на охраняемия район.

Мокра настилка пред входа

Работеща на бензиностанция зарежда гориво на клиент и влиза в работното помещение на бензиностанцията за да издаде касов бон. При влизането си пострадалата се подхлъзва и пада по гръб. Подът на бензиностанцията е със захабени теракотени плочи. Следствие падането си пострадалата получава увреждане на междупрешленните дискове на гръбначния стълб.

След шест месеца пострадалата се е явила пред ТЕЛК за освидетелстване. Съгласно Експертно решение пострадалата е получила 20% инвалидност с водеща диагноза „Увреждане на междупрешленните дискове”.

Вероятната причина провокирала злополуката е подхлъзването на пострадалата при влизането в сградата на бензиностанцията, следствие на мокра, или заледена настилка пред сградата на бензиностанцията.

Кабели

Служителка в пощенска станция, подготвя служебна кореспонденция за изпращането й. При ставане от бюрото, за да вземе пликове за писма, се спъва в кабели захранващи компютъра и пада на пода до бюрото.

В резултат на удара при падането си пострадалата получава счупване на лява бедрена кост. От анализа на причините за възникване на злополуката се разбира, че работното място на пострадалата е разположено с гръб към стената, където е щепсела, в който са включени захранващите кабели на компютъра. Същите са разположени под бюрото. При ставането си, служителката закача с крака си захранващите кабели и се спъва в тях. Причина за злополуката е спъване, загуба на равновесие и падане върху пода.

Чек-лист за опасни места „Подхлъзване и спъване“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.