Проект на Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване

Минималните проценти на работните места за трудоустроени са посочени в Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (Обн., ДВ, бр. 52 от 07.07.1987 г.; изм., бр. 44 от 25.05.1993 г.), издадена на основание чл. 315 КТ. Видно от годината на издаване, наредбата е морално остаряла, но тя все още е в сила.

Вече обаче има проект за нова Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на хора с намалена трудоспособност. Защо пак е използван термина „трудоспособност“, след като в промените в Наредбата за трудоустрояване през 2001 г. е казано, че думите „трудоспособност“, „трудоспособността“, „нетрудоспособността“ се заменят с „работоспособност“, „работоспособността“, „неработоспособността“ не бих могла да кажа.

Напомням ви, че до края на януари трябва да бъдат определени места за трудоустрояване във всички фирми над 50 човека. Докато не е обнародвана новата наредба, процентът се съобразява с Наредба 8, а ако там не виждате икономическата дейност на фирмата, то се спазва изискването за минимум четири процента.

Ето и предложението за нова Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на хора с намалена трудоспособност:

Наредба за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.