Отработените дизелови газове предизвикват рак

Знаете ли, че според статистиката 30-40 % от хората в индустриализираните страни развиват злокачествени новообразувания по време на своя живот. С други думи – рак.

Употребяваме стотици хиляди химични вещества, а само 16 % от тях са тестирани за канцерогенна активност. Досега по експериментален път е установено канцерогенното въздействие на около 1000 химически съединения, от които 40 са с доказан канцерогенен ефект.

В доклада на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), озаглавен „Експертна прогноза относно възникващите химически рискове“, са набелязани основните групи вещества, които биха могли да представляват нови и увеличаващи се рискове за работниците.

Сред тях са опасните вещества, които предизвикват професионален рак. Предполага се, че всяка година има около 95 000 смъртни случая, вследствие на професионален рак.

Отработени дизелови газове

Отработените дизелови газове също вече са класифицирани като канцерогени от група 1 по класификацията на Международната агенция за изследване на рака (IARC), т.е. те се разглеждат като доказано причиняващи рак при хората.

Те вече са включени с гранична стойност и в Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Пo някои данни отработените дизелови газове са четвъртият най-разпространен канцероген на работното място.

Оценките показват, че в Европа може да има повече от 3,6 милиона работници, изложени на нива на емисиите на отработени газове на дизеловите двигатели над фоновите нива, измервани в градовете.

В ЕС с експозицията на дизелови емисии се свързват почти 4 700 случая на рак на белия дроб годишно и повече от 4,200 от всички смъртни случаи.

В кои професии се очаква експозиция на отработени дизелови газове? Примери са:

  • механици в автобусните гаражи и терминали за камиони;
  • шофьори на камиони;
  • пожарникари (включително в пожарните станции);
  • строителни работници и оператори на мотокари в различни обекти;
  • хора, работещи с фиксирани източници на енергия като компресори и генератори;
  • работници по разтоварване на кораби или самолети;
  • работници в продажбата на петрол и газ,
  • работници на пунктове за тол-такси.

Какви симптоми могат да се проявят?

Краткосрочната експозиция може да предизвика дразнене на очите, носа, гърлото и белите дробове.

Продължителната експозиция може да увеличи риска от развитие на хронични респираторни заболявания и рак на белия дроб. Латентният период между експозиция и рак на белия
дроб може да бъде до 10-20 години.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.