Отработените дизелови газове предизвикват рак

Днес, в Световния ден за борба с рака, за мен беше страшно да науча , че понастоящем 30-40 % от популацията в индустриализираните страни развива злокачествени новообразувания по време на своя живот.

Употребяваме стотици хиляди химични вещества, а само 16 % от тях са тестирани за канцерогенна активност. Досега по експериментален път е установено канцерогенното въздействие на около 1000 химически съединения, от които 40 са с доказан канцерогенен ефект.

В доклада на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), озаглавен „Експертна прогноза относно възникващите химически рискове“, са набелязани основните групи вещества, които биха могли да представляват нови и увеличаващи се рискове за работниците.

Сред тях са опасните вещества, които предизвикват професионален рак. Предполага се, че всяка година има около 95 000 смъртни случая, вследствие на професионален рак.

Отработени дизелови газове

Отработените дизелови газове също вече са класифицирани като „вероятни канцерогени“ по класификацията на Международната агенция за изследване на рака (IARC), както и са включени в Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Пo някои данни отработените дизелови газове са четвъртият най-разпространен канцероген на работното място.

Наночастиците

Впечатление прави, че сред вероятните канцерогени, описани в доклада са и наночастиците, които вече намират все по-голямо приложение, въпреки, че изследванията по отношение на здравето и безопасността все ще са малко.

Според доклада степента на увреждане все още не е известна, но има данни, че те могат да предизвикват токсичен ефект, да въздействат върху сърдечната и белодробната дейност, да предизвикват промени в протеиновите структури, автоимунни проблеми, оксидантен стрес и рак.

Азбестът, кристалният силициев диоксид, дървесният прах, органичните разтворители, веществата, предизвикващи ендокринни смущения, устойчивите органични замърсители, ароматните амини, биоцидите, азотните бои и комбинираното излагане на няколко канцерогена също са идентифицирани като възникващи рискове.

Според данните 32 милиона души в Европейския съюз са изложени на подобни канцерогени в степени, считани за опасни.

Нормативният акт, който определя минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи и потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на канцерогени или мутагени при работа в България е Наредба 10/26.09.2003 г..

Всеки може да направи нещо:

Канцерогени на работното място – какво можете да направите

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.